* چرا طوطی باید روی دست آمدن را بیاموزد :

آموزشی که مانع از بروز رفتارهای پرخاشگرانه در طوطی و تقویت ارتباط بلند مدت بین او و انسان خواهد شد .

چرا باید به طوطی آموزش دهیم که هنگامی که با دستور روی دست آمدن روبرو شد ، بر روی دست گام بردارد . در این مقاله درباره این موضوع بحث خواهیم کرد.

طوطی ها موجودات بسیار باهوشی هستند که می توانند فرمان روی دست آمدن را به راحتی یاد بگیرند و به نشانه های فیزیکی و کلامی صاحب خود واکنش نشان دهند . صاحب طوطی باید مسئولیت آموزش او را به عهده بگیرد زیرا یک طوطی که به خوبی آموزش دیده باشد راحت تر کنترل خواهد شد .

یک رابطه قدرتمند که شامل روابط تعاملی بین انسان و طوطی است احتمال بروز رفتارهای پرخاشگرانه در طوطی های بالغ را خنثی خواهد کرد . یک طوطی باید روی دست آمدن را بیاموزد تا رابطه صلح آمیز و پایدار بین او و صاحبش در درازمدت تقویت شود .* چرا طوطی باید روی دست آمدن را بیاموزد :

سلسله مراتب

طوطی ها به طور غریزی به دنبال درک مکان خود در سلسله مراتب گروه هستند . هنگامی که آنها به عضوی از یک خانواده انسانی تبدیل می شوند ، آن خانواده را به عنوان گروه خود در نظر می گیرند . بسیار مهم است که طوطی یاد بگیرد که نباید بر گروه حکومت کند . آموزش روی دست آمدن با ایجاد یک سلسله مراتبِ قدرتِ مطلوب ، رفتارهای غالب و پرخاشگرانه را در آنها محدود خواهد کرد و یک دلیل بسیار مهم برای لزوم یادگیری این آموزش در طوطی سانان است .

آموزش روی دست آمدن برای ایجاد اعتماد در طوطی ها:

آموزش روی دست آمدن به تقویت اعتماد بین طوطی و صاحبش کمک خواهد کرد. یک طوطی به طور باورنکردنی نسبت به محیط اطراف خود و انسانهایی که در تعامل با او هستند حساس است . در حیات وحش طوطی ها طعمه شکارچیان هستند بنابراین باید در محیط خود ، امنیت را کاملا احساس کنند . ایجاد اعتماد متقابل نقش بسیار مهمی در اهمیت آموزش روی دست آمدن طوطی ایفا می کند .

آموزش روی دست آمدن و تقویت ارتباط بین انسان و طوطی:

غریزه یک طوطی او را به سمتی هدایت می کند که بخواهد 24 ساعت روز را در کنار صاحب خود سپری کند و در فعالیت های روزانه درگیر شود.ایجاد یک رابطه دوستانه دلیل خوبی برای آموزش روی دست آمدن با میل و علاقه بوده و صرف زمان بیشتر با صاحب را ممکن خواهد ساخت. این آموزش، برآوردن نیاز طوطی به مصاحبت و توجه صاحبش را به مراتب آسان تر خواهد کرد و این امر در صورتی امکان پذیر خواهد بود که انسان بتواند مسئولیت رسیدگی به آنها را بر عهده بگیرد .* چرا طوطی باید روی دست آمدن را بیاموزد :

اجتماعی کردن

زندگی کردن با یک طوطی که به خوبی اجتماعی شده باشد بسیار راحت است . طوطی در طول روز نیاز دارد که از قفس به پارک بازی یا از اتاقی به اتاق دیگر برده شود. یک طوطی که یاد گرفته باشد بر روی دست گام بردارد و به آسانی با انسانها ارتباط برقرار کند احتمالا با مهمان ها تعامل مسالمت آمیزتری خواهد داشت و مهمان ها مجذوب این طوطی شده و از اینکه به جای حمله کردن و گاز گرفتن به راحتی بر روی دست آنها گام بر می دارد خوشحال خواهند شد .


یک طوطی آموزش دیده و دامپزشک

یکی از مهمترین دلایل آموزش روی دست آمدن طوطی ها، نیاز به بردن آنها به کلینیک دامپزشکی است. یک طوطی که به خوبی روی دست آمدن را آموزش دیده باشد در محیط های ناآشنا و استرس آور به راحتی کنترل خواهد شد و همچنین دامپزشک راحت تر می تواند او را معاینه کند .

بنابراین می بینیم که دلایل بسیار خوبی برای روی دست آمدن طوطی وجود دارد .صاحبان طوطی که زمانی را برای آموزش روی دست آمدن طوطی اختصاص می دهند ، در حقیقت پایه و اساس یک رابطه محکم و متقابل با طوطی خود را ایجاد می کنند .

ترجمه : سپیده

منبع : http://melodyrhodes.suite101.com