به گزارش خبرنگار مهر، پارک ملي بوجاق کياشهرنخستين پارک ملي خشکي - دريايي ايران است، نخستين بار بخش هاي از اين منطقه در سال 1354 با توجه به وضعيت تالاب و پرندگان به عنوان تالاب بين المللي لاگون کياشهر و دهانه سفيدرود در فهرست کنوانسيون رامسر به ثبت رسيد و به دنيا معرفي شد.

مديرکل محيط زيست استان گيلان گفت: در سال 1381 با توجه به اهميت اين تالاب براي پرندگان، آبزيان و پستانداران به عنوان پارک ملي (عالي ترين درجه مناطق حفاظت شده) به تصويب شورايعالي حفاظت محيط زيست رسيد.

امير عبدوس افزود: در سال 1389 کل محدده پارک ملي بوجاق با توجه به اهميت اکولوژيک بي شمارش با عنوان تالاب بين المللي پارک ملي بوجاق از سوي کنوانسيون رامسر معرفي و هم اکنون يکي از 22 تالاب مهم و بين المللي ايران است، همچنين در کنارعناوين ملي و بين المللي اين زيستگاه از مناطق مهم براي پرندگان در خاورميانه (Important Bird Area) است.وي اظهارداشت: در سفرهاي هيئت وزيران به استان گيلان سه مصوبه در محدوده بندرکياشهر از قبيل " احداث دهکده آبزي پروري "، " تبديل بندر ماهيگيري به بندرتجاري " و " احداث شهرک سينمايي در کياشهر" به تصويب رسيد.

مديرکل محيط زيست گيلان يادآورشد: چنانچه در نحوه اجراي اين مصوبات تدبير صحيح اتخاذ نشود مي توانند حيات و موجوديت اين اثر ارزشمند و منحصر بفرد طبيعت ايران را در معرض نابودي قرار دهند.

آيا " بوجاق " بايد در فهرست تالاب هاي فراموش شده قرار گيرد؟

آيا " بوجاق " نخستين پارک ملي خشکي دريايي ايران بايد در فهرست تالاب هاي فراموش شده قرار گيرد آيا آنچه که سرنوشت تالاب کياکلايه را رقم زد بايد بر سر بوجاق هم بيايد؟ تا آنجائيکه تشکل هاي مردمي خواستار حفاظت فقط 10 هکتار آن به عنوان نمادي از اين تالاب شوند؟ آيا نبايد تفاوتي را در مصوبه هيئت وزيران بين بندرکياشهر و پارک ملي بوجاق قائل شد؟

کشمکش هاي موجود براي احداث دهکده آبزي پروري، بندرتجاري و شهرک سينمايي در پارک ملي بوجاق؛ اداره کل حفاظت محيط زيست گيلان را به عنوان دستگاه مسئول مصمم براي حفاظت از بيت المال و اراضي مناطق حفاظت شده باقي خواهد گذاشت.

لزوم پاسخ به همه اين سئوالات موجب شد تا بنا به خواسته استاندارگيلان جلسه اي در دفتر معاون رئيس جمهور و رئيس سازمان حفاظت محيط زيست برگزار و به تمامي اين موارد پاسخ داده شود.

در اين جلسه که با حضور محمدي زاده رئيس سازمان حفاظت محيط زيست، سعادتي استاندار گيلان، صادق نماينده مردم آستانه اشرفيه، عبدوس مديرکل حفاظت محيط زيست گيلان و کوهساري مديرکل بنادر و دريانوردي گيلان تشکيل و حول سه محور گفتگو شد.

دهکده آبزي پروري در بندر کياشهر احداث مي شود

پيش از آنکه بوجاق به عنوان پارک ملي خشکي دريايي معرفي شود، شيلات در خواست احداث مرکز تکثير و پرورش ماهيان خاوياري را در اين منطقه ارائه داد که آغاز عمليات احداث آن مصادف با اعلام بوجاق به عنوان پارک ملي بود.اين کار به دو دليل مورد توافق بود، نخست اهميت ويژه که ماهيان خاوياري به عنوان فسيل هاي زنده و گونه هاي با ارزش خزري و لزوم حفظ و بازسازي ذخاير اين گونه ها براي بشريت و از طرفي اين اراضي در بهترين موقعيت به لحاظ نزديکي هم به سفيدرود به عنوان محل زاد آوري و هم دريا به عنوان محل زيست اين آبزي با ارزش قرار دارند.

آنچه در نهايت به دست آمد ايجاد استخرهاي با تمام تجهيزات لازم اما رها شده بود يعني دراين 100 هکتار اراضي واگذار شده از سال 81 پس از احداث استخرها تاکنون هيچ اتفاقي نيفتاد در عوض به جاي بيدار کردن اين ظرفيت بالقوه در سفر استاني سوم دولت به تعجيل موضوع " دهکده آبزي پروري شيلات " طرح شد که صد البته مکان اجراي مورد اشاره در مصوبه دولت بندرکياشهر نه پارک ملي بوجاق است.

بنابراين براساس تصميمات جلسه مقررشد در همان اراضي 100 هکتاري استخرهاي احداث شده شيلات در مجاورت کرانه شرقي رودخانه سفيد رود که در پارک ملي بوجاق قرار گرفته اين مصوبه اجرايي شود که به يقين در صورت فعال سازي ظرفيت ارزنده اي تا انديشيدن به يک فضاي رويايي يک هزار هکتاري است.

ايجاد شهرک سينمايي در پارک ملي بوجاق منتفي است

همچنين بر اساس تصميمات جلسه و با توجه به صراحت قانون در ارتباط با ممنوعيت واگذاري اراضي در مناطق چهارگانه و تالاب هاي تحت مديريت محيط زيست، بطور کلي پروژه شهرک سينمايي نيز اجراي آن در پارک ملي منتفي است و مقرر شد تمامي ساخت و سازهاي آن در محدوده 10 هکتاري متعلق به مسکن و شهرسازي احداث شود و چنانچه اراضي بيشتري مورد نياز باشد از منابع ملي خارج از پارک ملي بوجاق تامين خواهد شد.

همينطور در خصوص تبديل بندر ماهيگيري به بندر تجاري مقرر شد اداره کل بنادر و دريانوردي طرح خود را مشتمل بر تمامي تغييراتي که در نظر دارد بر روي اسکله موجود به انجام برساند و به همراه محاسبات اقتصادي به سازمان حفاظت محيط زيست ارسال کند تا پس از بررسي توسط معاونت هاي مرتبط سازمان اعلام نظر شود.

در ضمن بازديدي ازسوي مديران کل حوزه هاي ستادي مرتبط سازمان حفاظت محيط زيست از مجموعه پروژه هاي درخواستي مطرح شده به عمل خواهد آمد.

به هر حال پارک ملي بوجاق افزون بر سه هزار و 250 هکتار وسعت دارد، اين پارک که " لاگون کياشهر " را به عنوان تالاب بين المللي به مجامع جهاني معرفي و دلتاي رودخانه سفيدرود را در خود جاي داده يکي از زيستگاه هاي مهم پرندگان و آبزيان است.

اين منطقه از جاده هاي حسن رود به زيباکنار، لشت نشا به زيباکنار و نيز از طريق جاده خاکي زيباکنار نيز که در جوار رودخانه اشمک قرار دارد و مسيرهاي خاکي متعدد ديگر قابل دسترسي براي بازديدکنندگان و محققان است.

منبع درآمد مردم منطقه بوجاق ( کياشهر و حومه آن ) دو سوم آن بر پايه زراعت برنج و صيفي جات است و مقدار کثيري در کنار کار کشاورزي به شغل صيادي به عنوان يک شغل فصلي اشتغال دارند.

سيماي طبيعي پارک ملي بوجاق شامل عوامل اکولوژيکي شامل مناطق دريايي تا عمق شش متر، ساحل درياي - تالابي، تالاب و اراضي چمن زاري و عوامل بيولوژيکي شامل پوشش گياهي از قبيل گياهان آبزي، کنارآبزي و خشکي و همچنين حيات وحش جانوري اعم از پستانداران، پرندگان، دوزيستان، خزندگان و آبزيان قابل تقسيم است.