این چهره ترسناک یک کوسه چیندار است. آدمیزاد به ندرت با این حیوان ترسناک برخورد میکند، چراکه این کوسه ترجیح میدهد در عمق 1500 متری آبهای آزاد باقی بماند و از دسترس انسان دور بماند!

کوسههای چیندار (Frilled Shark) شباهتهای فیزیکی زیادی به اجداد باستانی خود دارند که در عصر دایناسورها در دریا شنا میکردند و به همین دلیل، فسیلهای زنده لقب گرفتهاند.
نمونه 1.6 متری که تصویرش را در اینجا ملاحظه میکنید، سال 2007 / 1386 در آبهای کمعمق ژاپن یافت شد و دانشمندان آنرا به پارک آبی آواشیما منتقل کردند، اما چند ساعت بعد، این کوسه جان داد.