یک عکاس روس در سواحل جزیره ای در این کشور یک بچه فوک زال را پیدا کرد که از گروه طرد شده و سردرگم در انتظار بازگشت مادرش بود.

به گزارش خبرگزاری مهر، یک عکاس ۶۱ ساله روس به نام “آناتولی استراکوف” در سواحل جزیره “تیولنی” در روسیه یک بچه فوک طرد شده و سردرگم را پیدا کرده که چشمهای آبی دارد و پوست دست و پاهایش به رنگ صورتی است.
وی در این خصوص گفت: “وقتی آن را دیدم زیر بشکه ها قائم شده و منتظر بازگشت مادرش بود که برایش غذا بیاورد.”
اما از آنجا که به نظر می رسد این بچه فوک زال باشد از گروه طرد شده است و بنابراین مادرش هرگز پیش آن باز نمی گردد.
این عکاس اسم این بچه فوک را “جینجر” گذاشته است.
براساس گزارش ABC News ، “استراکوف” افزود: “جینجر رنگ بسیار عجیبی دارد و تفاوت زیادی با همنوعان خود که همگی تیره رنگ هستند دارد.”