کروکودیل مورلت (Crocodylus moreletii)

(واژه ی مورلت اشاره به کاشف فرانسوی این گونه دارد)

پراكندگي:

بليز، گواتمالا، مكزيك

زيستگاه:
كروكوديل مورلت را بيشتر مي توان در باتلاق ها و مرداب هاي نواحي جنگلي يافت. این گونه در آب هاي شور ساحلي نيز ديده شده است. بالغ ها در فصل خشك هنگامي كه شرايط براي آنان نامساعد مي شود، در گودال هايي به استراحت تابستاني مي پردازند. اين گونه در حوزه ي زيست خود با كروكوديل امريكايي زندگي مي كند، اما روابط بين اين دو گونه آنچنان مشخص و شناخته شده نيست.

وضعيت:
جمعيت تقريبي در طبیعت: 10.000 تا 20.000 رأس

شكل ظاهري:
گونه هاي نسبتاً كوچكي هستند كه معمولاً تا 3 متر رشد مي كنند. پوزه هاي این تمساح براي يك كروكوديل بسيار پهن هستند. رنگ او شبيه به كروكوديل امريكايي است، منتها مايه ي كلي تن این گونه تيره تر است- قهوه اي مايل به خاكستري با نوارهاي تيره تر و خال هايي بروي دم و بدن. رنگ نوزادان زرد روشن به همراه نوارهاي مشكي بر روی بدن است.

تغذيه:
نوزادان از بي مهرگان كوچك درون و اطراف آب و همچنين مهره داران (عمدتاً ماهي) تغذيه مي كنند. به مجرد اينكه سن آنها بيشتر مي شود، تنوع غذايي آنها نيز گسترده تر مي شود (مثلاً حلزون هاي آبزي، ماهي ها، خزندگاني مانند لاك پشت، پرندگان و پستانداراني مانند حيوانات خانگي). آنها گاهي اوقات به مرده خواري نيز مي پردازند.

توليد مثل:
كروكوديل هاي مورلت قبل از شروع فصل باران لانه اي تپه اي شكل (حدود 3 متر عرض و 1 متر ارتفاع) مي سازند و درون آن 20 تا 40 تخم مي گذارند. لانه ي آنها نزديك آب يا بر روي حصيرهاي شناور روي آب ساخته مي شود. گاهي ممكن است در يك لانه تخم هاي چند تمساح ماده يافت شوند. در طول دوره ي جوجه كشي (حدود 80 روز) ماده از لانه مراقبت مي كند و هنگامي كه بچه ها بدنيا آمده و او را صدا مي كنند، به سمت لانه رفته و آنرا باز مي كند. هم تمساح پدر و هم تمساح مادر از بچه ها در برابر درندگان و همنوعان عصباني خود محافظت مي كنند.


منبع: انجمن تخصصی کروکودیل ایران