گروه مخالفان آزمایش روی حیوانات با انتشار اطلاعیه ای خواستار استفاده از اجساد حیوانات به جای نمونه های آموزشی در محیط های علمی شده است. بنا بر این اطلاعیه دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران در حال اجرایی کردن طرح جایگزینی اجسادی که به طور اخلاقی تهیه شده اند به جای استفاده از حیوانات زنده خریداری شده میباشد.نفسی را که خدابرای آن حرمت قرار داده است جز به حق نباید کشت.(سوره اسرا آیه ۳۳)گروه مخالفان آزمایش روی حیوانات جهت بهبود کیفیت آموزش در رشته دامپزشکی؛ سعی در معرفی روشهای نوین آموزشی با در نظر گرفتن اصول حفظ حرمت حیات موجودات زنده دارد.
عملی شدن این اقدام خداپسندانه که برای نخستین بار در کشور به انجام می رسد، برگی درخشان در کارنامه آموزش دامپزشکی کشور خواهد بود. امروزه آموزش دامپزشکی در جهان از شکل سنتی فاصله زیادی گرفته است. در روش سنتی حیوانات زنده برای آموزش دانشجویان دچار درد، رنج و مرگ بیهوده میشدند ولی در روش نوین آموزشی سعی بر این است که با حفظ حرمت حیات موجودات، چنین طرز فکری نیز در دانشجویان ایجاد شده و تقویت گردد.
در مقالات متعدد علمی اثبات شده است که بهبود روشهای آموزشی دامپزشکی به روش مدرن، از نظر اقتصادی بسیار با صرفهتر بوده و کیفیت بالاتری نیز دارند. به عنوان مثال، در یک سیستم آموزشی نوین میتوان از کشتن حیوانات زنده جهت تشریح در کلاسهای آناتومی یا کالبدگشایی در کلاسهای پاتولوژی پرهیز نموده، و از اجساد دامهایی که به مرگ طبیعی یا تصادفات یا در حین عمل جراحی مرده اند، استفاده نمود. برای انجام این کار لازم است که با انجام یک سلسله تبلیغات در میان صاحبان دامها به آنها آموزش داد که اجساد حیواناتشان را پس از مرگ، به دانشکده های دامپزشکی تحویل دهند تا در سردخانه نگهداری شده و برای آموزش دانشجویان استفاده شود.
این روش هیچ تفاوتی با آنچه سالها است در کلاسهای آناتومی پزشکی صورت میگیرد نداشته و اگر ترس از بیماریهای زئونوز بخواهد مانع از انجام این امر شود، باید دقت داشت که احتمال انتقال بیماری بین جسد انسان به انسان بسیار بیشتر از حیوان به انسان است. ضمناً هیچ مدرکی دال بر این وجود ندارد که حیوانی که از طبیعت گرفته شده و برای کلاس آناتومی کشته میشود، دچار مرحله کمون بیماریهای خطرناک نبوده و کاملاً سالم باشد.
با اجرای همین روند ساده، نه تنها دانشکدهای دامپزشکی ایران، در ردیف دانشکدههای دامپزشکی دوستدار حیوانات در سطح جهانی قرار میگیرد، بلکه دیگر هزینهای برای خرید و نگهداری دام زنده پرداخت ننموده و در آخر موجب طیب خاطر مدافعین حقوق حیوانات مبنی بر رعایت اصول بالای اخلاقی در کار با حیوانات در دانشکده های دامپزشکی خواهد شد.
«نفسی را که خدا برای آن حرمت قرار داده است، جز به حق، به قتل نرسانید».اسرا ایه ۳۳
با وجود روشهای نوین، به نظر میرسد دیگر کشتن حیوانات جهت آموزش، امری «به حق» نباشد.
لازم به ذکر است که این طرح مورد قبول دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران نیز قرار گرفته و در حال اجرایی شدن می باشد.
این گروه همچنین اقدام به انتشار و تحویل رایگان دی وی دی آموزشی آناتومی مجازی سگ نموده است. این دی وی دی حاوی بیش از ۱۰۰۰مقطع آناتومیک از سگ با خاصیتهای ویژه ای مانند چرخش ۳۶۰ درجه ای مقاطع برای استفاده کمک آموزشی است.علاقمندان می توانند جهت ارتباط با این گروه از آدرس www.noanimaltesting.ir و یا ایمیل noanimaltesting_iran.com استفاده کنند.