به گزارش تابناک، یک قلاده پلنگ پیدا شده در منطقه ی حفاظت شده ی گلول – سرانی (خراسان شمالی) به بیمارستان تخصصی دامپزشکی دانشگاه فردوسی مشهد رسیده است. امیدواریم در عمل این حیوان نجات پیدا کرده و به طبیعت باز گردد.

عکس: دکتر جواد خوش نگاه