نام علمی : ophiomorus nuchalis

نام انگلیسی: plateau snake skink
نام فارسی: اسکینک ماری بیابانیمشخصات: 4 انگشت دست , 3 انگشت پا , 22 فلس اطراف ناحیه میانی بدن , فلس های پشت گردنی حدود 5/2 برابر بزرگتر از اندازه فلس های پشتی

رنگ آمیزی: سطح فوقانی بدن کرم یا قهوه ای کم رنگ هر فلس از دو ردیف فلس های میانی پشتی با خط مرکزی طولی سیاه که دو خط مشخص در امتداد بدن و دم تشکیل می دهند. نقاط پراکنده تیره روی بعضی از فلس های روی ردیف فلس های پهلویی تا ردیف های میانی . 3 ردیف پهلویی بعدی با آثار تیره بر هر فلس 3 نوار پهلویی در امتداد بدن و دم تشکیل می دهند. سطح زیرین بدن سفید با نقاط کوچک سیاه در حاشیه عقبی مخرج؛ یک خط تیره از سوراخ بینی شروع و از چشم و ناحیه گوش گذشته و به نوارهای پهلویی بدن متصل می شوند.

زیستگاه: نواحی بیابانی خشک در زمین های سنگریزه ای , ریگزار خشک در تپه های کم ارتفاع و حاشیه دامنه کوه ها , ناهمواری ها و بریدگی های صخره ای در کوه ها و دشت های رسوبی با پوشش گیاهی پراکنده از نوع بوته ای یا درختچه ای

عادات و رفتار: روز فعال اند: گاهی در هنگام غروب در لابه لای سنگ ها و در زیر بوته ها فعالیت می کنند, زیر سنگ ها , در شکاف ها, و حفره ها مخفی می شوند واز حشرات مختلف و عنکبوت ها تغذیه می کنند.

پراکندگی جهانی: ایران

اندازه: نوک پوزه تا مخرج 98 میلیمتر دم 81 میلمینتر

ملاحظات: این گونه تا کنون از محل نمونه تیپبک آن از ایران , سیاه کوه , منطقه حفاظت شده کویر حدود 150 کیلومتری جنوب تهران , توسطNilson and andren(1978) گزارش شده است .


منبع: irandeserts.com