زندگی خارق العاده پشه ها
به گزارش سرویس علمی پژوهشی ایسکانیوز به نقل از نشریه science، حشرات موجوداتی کوچک و از گروه دوبالان هستند گونه هایی از مگس های ماده قبل ازتخمگذاری بایدحداقل یک بار از خون پستانداران بمکند. مگس های نر دارای سه لوله تغذیه هستند اما آن ها توانایی نیش زدن ندارند آنها از میوه ها و شیره گیاهان تغذیه می کنند. جنس ماده آن ها از ویژگی های خاصی برخوردارند مثلا دارای صدایی هستند که درمیان پوسته های سخت درختان ارتعاش پیدا می کند تخم آنها یا تک تک هستند یا به هم چسبیده اند آنها معمولا در آب های راکد، حوض ها، استخرها، محفضه های باز و محل های وابسته به آبزیان زندگی می کنند نوع ویژهای از محل سکونت آنها به انواع گونه های آن ها بستگی دارد مثلا نوع Larvae وابسته به آب هستند از حیوانات و گیاهان میکروسکوپی تغذیه می کنند. دسته ای دیگر از پشه به نام پشه آنوفل (مالاریا) درداخل یک لوله هوا رشد و نمو میکنند. یکی از روش های کنترل افزایش پشه ها شناور کردن ماده روغنی بر روی آب است که ازتنفس آن ها جلوگیری می کند و باعث مرگ آن ها می شود. تعداد زیادی از پشه های آنوفل به وسیله محل استقرار راکد آن ها قابل تشخیص هستند نوع دیگری از پشه های ویروس تب زرد را منتقل می کند حشراتی مانند سنجاقک و چندین حشره دیگر آبزی را می خورند.منبع: irandeserts.com