تعیین سن طوطی خاکستری (کاسکو) از روی رنگ عنبیه چشم Iris صورت می گیرد عنبیه بخشی از چشم است که اطراف عدسه سیاه چشم را در بر می گیرد. باید توجه داشت که عدسه سیاه وسط چشم Pupil در تمامی موجودات وجود دارد و وسیله اصلی دیدن به شما می رود و در اطراف این عدسه بافتی قرار دارد که عنبیه چشم نامیده می شود و می تواند در حیوانات مختلف به رنگ های مختلف دیده شود.
این بخش در حقیقت عبارت از تعداد زیادی عضلات دایره ای شکل است که می تواند بر حسب نور وارده و به میزان نیاز چشم کوچک و بزرگ شود و میزان نور را تنظیم کند.

در طوطی خاکستری زیر شش ماه سن رنگ عنبیه چشم کاملا تیره است.

البته باید دقت داشت که برخی از افراد برای دیدن عنبیه چشم پرنده را به مناطق پر نور می برند که در این حالت عدسه چشم به بیشترین میزان باز می شود و باعث می گردد که شخص گمان کند که عنبیه تیره است.


رنگ زرد

رنگ عنبیه در طول شش ماه اول زندگی کاسکو به رنگ کاملا تیره خواهد بود و پس از این سن رنگ آن به تدریج از تیره به خاکستری روشن می گراید و در طول شش ماه دوم زندگی رنگ عنبیه خاکستری روشن خواهد بود و در طول سال دوم زندگی رنگ عنبیه چشم سفید خاکستری فام خواهد بود.

از آغاز سال سوم و تا پایان آن سال رنگ عنبیه چشم به رنگ زرد روشن در می آید.برای مشاهده بهتر رنگ عنبیه چشم باید آن را در نور معمولی و کافی نگاه کرد تا میزان رنگ آمیزی عنبیه به بهترین نحوی قابل دیدن باشد.پس از گذشت 3 سال از سن پرنده و تا پایان عمر رنگ عنبیه نغییر چندانی نمی کند و برای تعیین سن کاسکو از 3 سالگی به بعد باید به سایر مشخصات افزایش سن نظیر وضعیت منقار و فلس پاهای پرنده و چنگال ها و منقار دقت کرد.این رنگ آمیزی عنبیه در هر 3 گونه کاسکو( طوطی خاکستری کنگو congo African Grey)( طوطی خاکستری تیمنه Timneh African Grey) ( طوطی خاکستری پرنسپس Princeps) دیده می شود.تالیف: دکتر احسان مقدس