در یک سطل 1 قسمت وایتکس و 10 قسمت آب اضافه کنید و محلول را رو نشیمن چوبی بسابید بهتر است برای ابیدن از نایلون و محلول وایتکس یا همان سفید کننده استفاده کنید.

2-چوب ساییده شده با محلول را با آب تمییز جوشیده شده پاک کنید و بزارید کاملا خشک شود.

3-رو سطح چوب را با کاغذ شیرینی پزی و بعد فویل بپوشانید

4-نشیمن را با 250 درجه فارنهایت به مدت 1 ساعت داخل فر بزارید.این کار همه باکتریها رو نشیمن را می کشد.

ترجمه:شهرزاد

http://<a href="http://www.ehow.com/...</a>&#91;/SIZE]