باز هم داستان تکراری سگ کشی و این بار با اعلام رسمی در شهرستان املش در گیلان زمین. متاسفانه تا کنون نه اقدام شایسته و بایسته ای از سوی حامیان حیوانات صورت گرفته و نه طرح قابل اجرا و منطقی از سوی ارگان های درگیر ماجرا. سگ ها به طبیعتشان عمل می کنند. مردم از سگ ها می ترسند. عده ای از کشتن سگ ها سود مالی کسب می کنند و دوستداران حیوانات ….آیا روزی خواهد رسید که خبر غم انگیزی منتشر نشود؟

دیده بان حقوق حیوانات