جلوگیری از درمان سگ ها در گیلان/ نظارت نیروی انتظامی بر مالکین سگ های فانتزی


دیده بان حقوق حیوانات:
طی تصمیماتی در استان گیلان از پذیرش سگ ها در درمانگاه ها و مطب های مجاز دامپزشکی استان گیلان جلوگیری شد.بنا به اخبار واصله از منابع آگاه، استان گیلان به عنوان استان نمونه برای جلوگیری از درمان سگ های فانتزی و ایجاد محدودیت هایی برای مالکین این سگ ها انتخاب شده است تا در صورت رسیدن به اهداف اولیه، این طرح به استان های دیگر نیز تسری یابد.استانداری گیلان اداره کل دامپزشکی را موظف کرده است مالکین سگ هایی که از آن با عنوان آن را فانتزی یاد کرده برای اقدام قانونی در اختیار نیروی انتظامی قرار دهد.ظاهرا این تصمیمات برای ارتقای امنیت اجتماعی در استان گیلان اتخاذ می شود!ایجاد محدودیت برای درمان سگ های بیمار و جلوگیری از اقدامات بهداشتی و درمانی حیوانات خانگی، مغایر با حقوق حیوانات تلقی می شود. بر خلاف تصور تصمیم گیرندگان، این شکل برخورد نه تنها موجب ارتقای امنیت نخواهد شد که ممکن است با گسترش بیماری حیوانات خانگی موجب کاهش امنیت بهداشتی جامعه نیز بشود.لازم به ذکر است که تا کنون هیچ تصمیمی در قبال تولید کنندگان سگهای فانتزی که در بدترین شرایط به تکثیر همراه با آزار حیوانات می پردازند گرفته نشده است