طبق گفته های دکتر لیندا پسک دامپزشک تشنج عبارتند از از دست دادن ناگهانی و موقتی هوشیاری و کنترل عملکرد بدن که به دلایلی در پرنده ایجاد می شود.
عوامل:تشنج می تواند به دلیل خوردن مواد غذایی سمی برای پرنده از جمله شکلات و یا آفت کش ها و یا سرب ایجاد شود همچنین علت های دیگر تشنج تومور مغزی , کم بودن قند خون ,مشکلات متابولیک و بیماریها رخ دهد.
علایم:پرنده ای که دچار تشنج می شود ممکن است جیغ و صداهای حالت ناراحتی داشته و از رو نشیمنگاه افتاده و هوشیاری خودش را از دست بدهد.همچنین قسمتهایی از بدن بطور غیر قابل کنترل دچار گرفتگی می شود که به آن تشنج می گویند.
تشخیص:دامپزشک توسط آزمایش خون و یا اشعه ایکس می تواند دلیل تشنج را متوجه شود.دکتر الکترولیت و سطح قند خون پرنده و همچنین مسمومیت با فلزات سنگین را چک می کند.
درمان:دامپزشک با ببرسی اساسی شرایط اقدام به درمان می کند و در صورتی که عمال تشنج را کشف نکند از ضد تشنج ها استفاده می کند.


پیشگیری:تشنج با دور نگه داشتن پرنده از جویدن اشیایی که سمی و یا سرب دار هستن می تواند کمتر شود.طوطی خاکستری در صورتیکه تنها تخمه مصرف کند دچار تشنج می شود


ترجمه:شهرزاد
Avian Seizures | eHow.com