طوطی ها پرندگانی با هوش بالا و احساساتی هستن اکثر گونه های طوطی از نظر رفتاری و عاطفی هم طراز یک انسان 3ساله می باشند متاسفانه این پرندگان اجتماعی با رنگ آمیزی روشن مستعد بیماری مشترک انسان ها هستن :استرس


شناخت نشانه های استرس در طوطی می تواند به شما کمک کند تا از مشکلاتی که پرنده در آینده با آن درگیر خواهد شد جلوگیری کنید.


مراحل:شرایط معمول استرس زا:


اضافه شدن عضو جدید یا حیوان جدید
رفتن به محیط جدید
کسالت
بیماری و استرس در عضو مورد علاقه طوطی
از دست دادن همنشین انسانی یا پرنده دیگر مانند به دانشگاه رفتن فرزند شما و دور شدن از طوطی
جنبش محدود مثل بودن در قفس کوچک
شرایط جدید و غیر قابل کنترل مثل موزیک با صدای بلند از خانه همسایه شما
حادثه یا موقعیت آسیب زا مثل تصادف یا برخورد خصمانه و شدید با طوطی


رفتارهای ناشی از استرس:جیغ زدن
گاز گرفتن یا بروز پرخاشگری
اجتناب از تماس با فردی که قبلا به او نزدیک می شد
پنهان شدن
پرکنی
قدم زدن سریع و بی قراری
رفتارهای مخرب جدید مثل کندن ریشه های گیاهان

ترجمه:شهرزاد
wikiHow - The How-to Manual That You Can Edit