چگونه بجه همستر های تازه به دنیا اماده را گرم نگه داریم ؟همستر ها پرورش دهندگان ماهر و فوق العاده هستند
. بر طبق مطالعاتی که در یکی از دانشگاه های معتبر شده ست به این نتیجه رسیده اند همستر های ماده از 1.5 تا 2 ماهگی به بعد میتوانند جفت گیری انجام دهند و باردار شوند . همستر ها کوتاه ترین زمان بارداری را در بین جوندگان دارند .این جوندگان میتواند 5 تا 6 و گاهی بیش از 15 بچه به دنیا بیاورند و همستر های ماده میتوانند تا 15 ماهگی باردار شوند . معمولا همستر های تازه به دنیا امده توسط مادرشان گرم نگهداری میشوند . گاهی بجه همستر ها توسط مادر رها میشوند و این وظیف شماست تا نیاز های انها را برطرف کنید .وسایلی که شما نیاز دارید :پد گرم کنند (اختیاری)

لامپ گرم کننده (اختیاری)

حوله

دما سنج
1

قفس همستر های خود را در مکانی گرم قرار دهید . یک محیط با دمای بالا در خانه خود پیدا کنید ،بچه همستر ها در کانی بگذارید که در معرض دید خودتان نیز باشند . اگر مکان قفس نزدیک گرم کننده یا رادیاتور باشد بسیار عالی است . اما اگر همسترمادر از بچه ها نگهداری میکند نیاز به این کارها نیست چون گرمای بدن مادر برای توله همستر ها کافی می باشد .
2

در قفس همستر های خود پد گرم کننده یا لامپ گرم کننده قرار دهید .در ازمایشگاه ها همستر های کوچک با این پد ها در دمای 71 تا 75 درجه فارنهایت نگه داری میشوند . مکان گگرم کننده ها باید از بچه همستر ها دور باشد چون برای همستر ها مضرر می باشد و اگر با ان تما س داشته باشند زنده نخواهند ماند . همستر های کودک نیازمند گرمکای زیادی نیستند پس مطمئن شوید چراغ گرم کننده به طور مستقیم قرار نگرفته است . گرمای مستقیم میتواند باعث صدمه دیدن بچه همستر ها یا مردن انها شود . قفس را به صورت جرئی بپوشانید تا همستر ها گرم شوند .3

در قفس همستر نشان دهنده دما قرار دهید . دماسنج باید دمای داخل قفس را بین 71 تا 75 در جه فارنهایت نشان دهد ،در غیر این صورت شما باید دما را تنظیم کنید ! چه دما کمتر باشد و چه دما بیشتر باشد همستر های شما اسیب خواهند دید . اگر شما از پد گرمایی یا لامپ گرمایی استفاده میکنید درجه را طوری قرار دهید که دما سنج دما را بین 71 تا 75 درجه فارنهایت نشان دهد .مترجم:پارنیا.خ
منبع:ehow.com