ارام کردن طوطی که ترسیده است


هر کدام از صاحبان پرنده ممکن است به شما یک چیزی بگویند .ترس در طوطی یک رفتار طبیعی است که ایجاد میشود و نیاز به مدیرت کردن دارد . طوطی ها به علت طبیعتشان به اسانی میترسند . تعدادی دلیل برای این اتفاق وجود دارد اما مهم ترین انها این است که غریزه شان باعث این رفتار میشود .در طبیعت وحشی ،تعداد زیادی شکارچی وحشی وجود دارد که طوطی را شکار میکند پس انها باید حساس باشند و از خیلی عوامل بترسند .


به عنوان صاحب طوطی ،شما باید این را بفهمید اگر میخواهید با طوطی خود رابطه دوستانه خوبی برقرار کنید . اگر شما نتوانید او را درک کنید ممکن است که پشت سر هم از چیزهای متفاوتی بترسد و تکرار این اتفاق در مدت زمان طولانی باعث ایجاد شدن اخلاقیات منفی در طوطی میشود .

چرا طوطی شما میترسد ؟


تعداد بسیاری از دلایل وجود دارد که متیواند موجب ترسیدن طوطی بشود .به عنوان مثال صدای بلند باعث ترسیدن طوطی میشود .یا مثلا حرکت ناگهانی برای بردداشتن طوطی باعث ترسش میشود . وجود حیوانت دیگر نیز میتواند باعث ترسش شود .تعداد زیادی از عوامل وجود دارد که ممکن است باعث ترسیدن طوطی بشود .


شما میتوانید به راحتی متوجه علائم ترسیدن طوطی بشوید . ممکن است پرنده جیغ بلندی بزند . بالهایش را برای اینکه بزرگتر نشان داده شود باز کند . ممکن است چشمهایشان بزرگتر شده و سعی به فرار کردن بکنند . اگر شما این علائم را مشاهده کردید نیاز دارید تا عامل ایجاد ترس را از بین ببرید.


چرا شما نیاز دارید تا ترس شدید را در طوطی از بین ببرید ؟


هنگامی که پرنده زمان زیاد ی را صرف ترسیدن میکند ،شما باید دلیل نگرانی و ترسش را پیدا کنید . این ترس و نگرنی به یک مشکل و اختلال رفتاری منتهی خواهد شد . پرنده نگامی که نگگران شود و بترسد خشمگین شده و گاز خواهد گرفت . حتی ممکن است به عادات او جیغ زدن نیز اضافه شود . بیشتر رفتار هایی که پرنده از ترسیدن به دست می اورد دلیلی دارند که شما باید ان را رفع کنید و زندگی را برای پرنده راحت تر کنید .


اما به یاد داشته باشید این زمان خواهد برد وقتی که پرنده میترسد این مهم نیس که شما چه قدر تلاش میکنید. شما فقط نیاز دارید تا مطمئن شوید که موقعیت پرنده را درک کرده اید و او را دوباره ارام ساخته اید.ابتدا با از بین برن چیزی که باعث ترزس پرنده شده است شروع کنید .سپس پرنده هنگامی که حس کند عاملی که باعث ترساندنش شده است از بین رفته به قفسش بر خواهد گشت . هنگامی که میبینید پرنده ترسیده است حرکت ناگهانی نکنید و صدای خود را ارام و ملایم کنید .


تعداد زیادی دلیل وجود دارد که میگوید چرا ممکن است پرنده بترسد . این به دلیل جایگاهشان در طبیعت است که بسیار حساس می باشند . شما باید به عنوان صاحب پرنده هنگامی که او میترسد او را ارام کنید . هنگامی که شما عاملی از ترس را در پرنده دیدی سریعا به ارام کردن او بپردازید .مترجم:پارنیا.خ
منبع:birdcage.net