چگونه باجریگار ( مرغ عشق ) خود را با قفس جدید آشنا کنیم؟


باجریگار ها در ایالات متحده به طور معمول به " باجی " یا " پاراکیت ها " معروف هستند. نوعی از طوطی سانان کوچک که در سراسر جهان به عنوان حیوانات خانگی نگه داری می شوند. فعالیت و باز گوشی ها آن ها، باعث محبوب شدن آن ها در میان مردم شده است. قفس جدید می تواند برای باجریگار ها بسیار هیجان انگیز و جالب باشد. اما می تواند در روزهای اول نیز برای باجریگار ها به یک وسیله ی استرس زا و ترسناک تبدیل شود. بنابراین شما باید باجریگار خود را با قفس اشنا سازید و اجازه دهید زمان وارد شدن به قفس جدید را خود باجریگار تعیین کند. هرگز، قبل از آشنا کردن باجریگار با قفس، او را به اجبار داخل قفس قرار ندهید. چرا که استرس بسیار زیادی را به پرنده وارد می سازد.


وسایلی که به آن نیاز خواهید داشت:

نشیمن گاه های جدید و اضافی
ظروف اضافی آب و غذا
غذای کافی
اسباب بازی


دستورالعمل
1. قفس جدید را به شکل قفس قدیمی درآورید. به این ترتیب که، چوب نشیمن گاه، ظروف آب و غذا، اسباب بازی ها، و هر وسیله ای را که در قفس قدیمی برای باجریگار خود گذاشته اید، در قفس جدید نیز به همان شکل قرار دهید.

2. ظرف غذا را از غذای باجریگار پر کرده و در قفس جدید قرار دهید. این کار می تواند برای باجریگار وسوسه انگیز باشد.

3. قفس جدید را در کنار قفس قدیمی قرار دهید. و در هر دو قفس را باز بگذارید. این امر می تواند حس کنجکاوی باجریگار را برای کشف قفس جدید تحریک کند.

4. به محض این که باجریگار بدون هیچ ترسی وارد قفس جدید شد، نشیمن گاه و ظروف آب و غذا و اسباب بازی های موجود در قفس قدیمی را به سرعت خارج کنید و در قفس جدید قرار دهید.


نکات:
اگر باجریگار شما هنوز وارد قفس جدید نشده، و برای شناختن آن کنجکاوی نکرده است. شما می توانید دو قفس را رو به روی هم قرار دهید و به یکدیگر بچسبانید، به گونه ای که باجریگار هنگام خارج شدن از قفس قدیمی نتواند فرار کند و وارد اتاق شود. در هر دو قفس را باز بگذارید. و اجازه دهید که باجریگار وارد قفس جدید شود.
شما مجبور نیستید که کلیه ی لوازم موجود در قفس را به یک باره تعویض کنید . بلکه می توانید این کار را به صورت مرحله ای و در طی زمان های مختلف انجام دهید.


منبع: ehow
ترجمه:
hsoonheb