جفت گیری و تولید مثل جربیل ها به علاوه نکات :
جربیل ها برای 2 تا 4 سال زندگی میکنند ،بنابراینتولید مثل این حیوانات سریع تر ز دیگر پستانداران است . یک جربیل ماده میتواند از سن 9 هفتگی به بعد باردار شود و این بارداری برایش خطری نداشته باشد . بیشترین تعداد بچه هایی که یک جربیل ماده میتواند داشته باشد 12 تا و کمترین تعداد بچه ها میتواند 6 عدد باشد . اگر شما نمیخواهید از جربیل های خود بچه بگییرید و جربیل را پرورش دهید نر و ماده را از هم جدا نگه دارید تا مجبور به قبول کردن بچه جربیل های نا خواسته نشوید .
اهمیت:جربیل ها در مغازه های حیوان فروشی (پت شاپ ) معمولا به صورت مخلوط یعنی نرو ماده در یکجا در قفس و اکواریوم نگه داری میشود .هر ماده ای که از مغازه حیوان فروشی که جربیل هایش با هم یکجا نگه داری میشدند ممکن است باردار باشد . جربیل های ماده باردار تا قبل اچند روز قبل تولد هیچ علائمی مبنی بر اینکه باردار هستند از خود نشان نمیدهند این مسئله یکی از نکاتی است که انجمن جربیل امریکایی گفته اند . هر کدام از بچه های حربیل که توله نامیده میشوند با بر اساس جنسیت بین 3 تا 4 هفتگی جدا شوند یعنی اینکه شما باید نر ها و ماده ها را از هم جدا کنید . اگر شما به عنوان صاحب جربیل نمیتوانید تایین جنسیت کنید باید از مقالاتی که در این سایت یا سایت های دیگر موجود است استفاده کنید . هرچند شما با این مقالات هنگامی که جربیل شما بین 5 تا 6 هفته دارد میتوانید تعیین جنسیت کنید .بارداری :دوره بارداری معمولا برای جربیل ها بین 24 تا 26 روز می باشد .به هر حال ،جربیل ماده از بچه های خود تا 5 هفتگی به صورت کامل نگهداری میکند . هر چه قدر دوره بارداری طولانی تر باشد به دلیل وجود بچه ها شیر مادر کمتر میشود . شما باید برای بارداری بعدی به جربیل خود فرصت بدهید . به ازای هر بچه شما باید 2 روز به جربیل ماده خود فرصت بدهید تا جدید قوا کند .یعنی اگر جربیل شما دارای 10 توله جربیل بود شما باید به او 20 روز تا بارداری بعدی مهلت دهید .نصایح کارشناسانمعمولا جربیل ها در گروه های کدوک با همدیگر به صورت جفت زندگی میکنند ! جربیل ماده پس از تولد جفت خود را انتخاب میکنند .معمولا جربیل نر از توله های خود نگهداری فوقالعاده ای انجام میدهند .اما باید برای دو هفته از قفس ماده باردار جدا بشود .به هیچ جفت جربیل ها ی جفت را برای بیشتر از دو هفته از یکدیگر جدا نگه ندارید .این باعث میشود دیگر همدیگر را نشناسند و اگر پیش هم قرار بگیرند با یکدیگر به دعوا بپردازند. اگر شما یکی از بچه ها دختر را در قفس پدر و مادر قرار دهید باعث میشوید تا چند هفته بعد بچه های ناخواسته داشته باشید .
سن زیاد:جربیل های ماده درس ن 18 ماهگی نابارور میشوند . همچنین جربیل های نذر در سن 24 ماهگی به نا باروری میرسند . جربیل های 18 ماه یا بیشتر دارای سیستم جنسی ضعیف تری نسبت به حجربیل های جوان می باشند و بیشتر در معرض خطر قرار دارند . جربیل های پیر معمولا بیشتر از حد معمول میخوابند . همچنین جربیل پیر من کمتر از بقیه جربیل ها خودش را تمیز میکند بنابرین خزی اشفته و نا مرتب دارد .

مترجم:پارنیا.خ

متعلق به پارسی پت

هرگونه کپی برداری ممنوع است

منبع: ehow.com