برای اولین بار یک قطعه لاک پشت زیتونی در سواحل ایرانی خلیج فارس نوزدهم شهریور در استان بوشهر مشاهده شد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل محیط زیست استان بوشهر این لاک پشت که در تور صیادان گرفتار شده بود به این اداره کل تحویل گردید.کارشناسان بخش محیط زیست دریایی استان بوشهر پس از عملیات بیومتری و تگ گذاری لاک پشت را در سواحل استان رها سازی کردند.گفتنی است این لاک پشت که قبلا بصورت موردی از کشورهای منطقه خلیج فارس گزارش شده بود عمدتا در اقیانوس هند زندگی می کند و بصورت گروهی در سواحل کشور هند تخم گذاری می کند.