گربه کرل امریکاییThe American Curl

گربه کرل امریکایی یکی از نژاد های غیر معمول با گوشهایی متفاوت است که به سمت عقب خم شده اند . گوشهای غیر معمولی گربه کرل مربوط به یک جهش یا تغییر است .مدرک این جهش به سال 1981 میلادی هنگامی که یک گربه موکوتاه دارای گوش پیچ خورده بود به وسیله
Grace Ruga با نام Shulasmithبه دنیا امد .پس از ان با جفت گیری این گربه 4 یا 5 بچه گربه با گوش های پیچ خورده به دنیا امدند .اولین باری کهShulasmith با 2 بچه گربه اش نشان داده شد در بهار پالم جایی که علاقه مندی ها و چیز های شگفت انگیز نشان داده میشد بود .گوش های گربه کرل امریکایی یک جهش بود پس Joe و Grace Ruga و یکی از دوستانشان سعی بر ثبت این گربه به عنوان یک نژاد متمایز کردند .این نژاد اول بوسیله انجمن بین الملی گربه سانان شناخته شد و سپس در (CFA) معرفی شده و به ثبت رسید .
اندازه گربه :کوچک/متوسط

اراستن: پوشش کوتاه/ اراستن اسان

خصوصیات رفتاری:خوشحال،بازیگوش

ویژگی ها :
گربه کرل گونه ای با سایز کوچک تا متوسط می باشد . کرل های نر وزنی بین 7 تا 10 پوند و کرل های ماده وزنی بین 5 تا 8 پوند دارند . بچه های گربه کرل ابتدا با گوش های عادی و فر نخورده به دنیا می ایند .اما بعد از یک هفته گوشهایشان شروع به پیچ خوردن کرده و تا4 یا 5 ماهگی که بالغ میشوند به صورت کامل فر میخورد .اندازه درجه ای که گوش گربه کرل امریکایی فر میخورد بسته به نژاد و خالصی ان است گوش های این ربه از 90 تا 180 درجه میتواند فر بخورد . کرل ها باوقار با ماهیچه هایی متوسط و بدنی باریک هستند که در کل هیکلی خوش فرم دارند . سر این نژاد پهن است و چشم هایی درشت دارند که به شکل گردو است .گونه مو بلند دارای موی نیمه بلند،ابریشمی ،خوابیده و کرک های زیر خز است . گونه موکوتاه داری مو کوتاه،نرم،ابریشمی،خوابیده است .
اخلاقیات :

کرل های امریکایی ساکت،خشنود،بازیگوش و منطبق پذیر با شرایط تمامی اعضای خانواده می باشند .این گربه ها میتوانند به اسانی با حیوان خانگی و کودک سازگار بشوند .کرل ها مهربان،خونگرمو وفادر هستند و بیشتر مواقع شبیه به سگ هستندو دنبال صاحب خود دور خانه میگردند.این گربه ها کاملا ساکت هستند و هنگام برقراری ارتباط صدای بسیار ریزی از خود در میاورند .کرل ها تا 3 سالگی کاملا بالغ نمیشوند در واقع شخصیت بچه ها نیز در اینده شبیه به پدر و مادرشان خواهد شد .

مراقبت از گربه:

کرل ها یکی از سالم ترین نژاد های گربه می باشند که نیازمند مراقبت زیادی از انها نیست . گوش های گربه های کرل برایشان هیچ مشکلی ایجاد نمیکند و باعث هیچگونه بیماری نمیشود . پوشش این گربه ها کم است اما باید روزانه موهایشان شونه شود تا موهای اضافی و مرده جدا شوند .مترجم:پارنیا.خ

متعلق به پارسی پت

هرگونه کپی برداری از مقاله ممنوع می باشدمنبع عکس:Raças Gatos e Gatinhos

منبع: All Cat Breeds| Pictures of Cats| Cats