سگها نیز واجد قدرت درک بصری هستندن

سگها نیز همانند انسان قادرند تا برخی از مفاهیم هنری را درک کنند . این موضوع نتایج آخرین تحقیقاتی است که فردریک و همکارانش در دانشگاه وین اتریش برای نخستین بار به اثبات رسانیده اند .
سگها نیز همانند انسان قادرند تا برخی از مفاهیم هنری را درک کنند . این موضوع نتایج آخرین تحقیقاتی است که فردریک و همکارانش در دانشگاه وین اتریش برای نخستین بار به اثبات رسانیده اند .


به گزارش خبرنامه حیات وحش و حیوانات خانگی ایران زمین ( www.petnews.ir ) بر اساس نتایج به دست آمده از این مطالعه ، سگها قادرند تا عکسهای رنگی پیچیده را شناسایی نموده و در شاخه های مجزا طبقه بندی نمایند . این مطالعه توسز کامپیوترهای لمسی خاصی صورت پذیرفته است . این آزمایش به منظور ارزیابی توانایی بصری سگها انجام پذیرفته است .


این مطالعه در مرحله آزمایشی و آموزشی با استفاده از سیستم پاداش دهی به حیوان انجام پذیرفت . در مرحله اصلی آزمایشات نیز حیوانات مورد آزمایش ( 4 قلاده سگ ) از بین تصاویر ارائه شده ، تصاویر مورد نظر دانشمندان را انتخاب نمودند و بدین وسیله این نکته به اثبات رسید که سگها توانایی های بصری فراوانی دارند . این آزمایش از جنبه دیگری نیز حائز اهمیت بود و آن ، ارزیابی استفاده از سیستمهای کامپیوتری لمسی برای مطالعه خصوصیات مختلف سگها بود که این نکته نیز با موفقیت به انجام رسید .


نتایج کامل این مطالعه در مجله Animal Cognition منتشر شده است .

www.petnews.ir