نتایج آخرین تحقیقات : سگهای هیپوآلرژنیک وجود ندارند !

تحقیقاتی که اخیرا صورت پذیرفته است ، موید این مطلب است که بر خلاف تصور همگان ، سکهای هیپوآلرژن ، آلرژن های کمتری را نسب به سایر سگها ندارند .

تحقیقاتی که اخیرا صورت پذیرفته است ، موید این مطلب است که بر خلاف تصور همگان ، سکهای هیپوآلرژن ، آلرژن های کمتری را نسب به سایر سگها ندارند .


به گزارش خبرنامه حیات وحش و حیوانات خانگی ایران زمین ( www.petnews.ir ) ، مورد فوق ، نتیجه مطالعه ایی میباشد که توسط محققان در بیمارستان هنری فورد صورت پذیرفته است . این گروه از دانشمندان ، به دنبال ارزیابی این نکته هستند که آیا این دسته از سگها ، حساسیت زایی کمتری را نسبت به سایر سگها دارند یا خیر . اعتقاد عموم بر آن است که سگهای هیپوآلرژنیک به تولید شوره و بزاق کمتری پرداخته و از سوی دیگر ، ریزش موی کمتری را نیز نسبت به همنوعان خود دارند .دکتر کریستین کول جانسون ، سرپرست این تیم تحقیقاتی و ریاست بیمارستان هنری فورد گفت : تاکنون هیچ نتیجه ایی که مبتنی بر پایه های علمی باشد در این خصوص یافت نشده است . بر اساس طالعات قبلی که توسط محققین در همین بیمارستان صورت پذیرفته بود ، قرار گرفتن در معرض برخی حیوانات خانگی در سنین پائین سبب حفاظت در برابر حساسیت به حیوانات خانگی می شد . اما تاکنون هیچ یافته ایی مبنی بر عدم حساسیت زا بودن برخی حیوانات به دست نیامده است .


در این مطالعه بیش از 60 نژاد سگ مورد مطالعه قرار گرفته است که از میان آنها 11 نژاد به تصور عموم ، هیپوآلرژن بودند . نتایج کامل این مطالعه در مجله American Journal of Rhinology and Allergy به چاپ رسیده است .

منبع:www.petnews.ir