صاحبان حیوانات خانگی و افراد عادی با یکدیگر مقایسه شدند !

نگهداری از حیوانات خانگی ، در وضعیت سلامت روحی روزانه افراد ، نقشی مثبت را ایفا میکند .

به گزارش خبرنامه حیات وحش و حیوانات خانگی ایران زمین ( www.petnews.ir ) ، بر اساس نتایج تحقیقاتی که اخیرا در ایالات متحده منتشر شده است ، نگهداری از حیوانات خانگی نقشی مثبت را در بهبود رفتارهای اجتماعی و روزانه مردم ، ایفا میکند . نتایج این تحقیقات همچنین حاکی از آن است که صاحبان حیوانات خانگی در برقراری ارتباط با سایر انسانها نیز راحت تر هستند .

در تحقیقاتی که به مقایسه صاحبان حیوانات خانگی و افراد عادی ، پرداخته است ، نتایج ذیل بدست آمده است :

در اکثر موارد ، صاحبان حیوانات خانگی ، شرایط مناسب تری را در کسب درآمد داشته اند . همچنین به نظر میرسد که صاحبان این حیوانات ، برون گراتر ، دارای اعتماد به نفس بیشتر و تناسب اندام بهتری بوده اند و کمتر به تنهایی علاقه داشته اند . از سوی دیگر ، بر اساس نتایج به دست آمده در این مطالعه ، صاحبان حیوانات خانگی ، تمرکز بیشتری را بر روی مسائل پیرامون خود داشته اند .

منبع:خبرنامه حیوانات خانگی ایران زمین