گاهی ما آدمها فراموش می کنیم که واقعا کی هستیم و برای چی به دنیا اومدیم. شاید هم خیلی ها اصلا نمیدونند. هر چی که هست ما موجودات زنده توی این دنیا کارهای زیادی داریم که باید انجام بدیم اما به درستی به اونها عمل نمیکنیم مثلا چی؟ مثلا محبت کردن به دیگران.به قول شاعر که میگه "از محبت خارها گل میشود"بله همین یک شعر ساده میتونه خیلی چیزها به ما یاد بده و مارو تغییر بده. اما خود من دیروز ایمیلی به دستم رسید که واقعا دگرگونم کرد. دوست داشتم شما هم اینو ببینید شاید خیلی مسائل در درون شما تغییر کنه.

من از سر صلح آمدهام...خرس قطبی: من از سر صلح آمده ام

عکسهای قابل توجه نوربرت رزینگ نشان دهنده یک خرس قطبی وحشی است که به سمت سگهای سورتمه افسار بسته در حیات وحش "هادسن بی" کانادا نزدیک میشود.

عکاس مطمئن بود که مرگ سگهای خود را خواهد دید زمانی که خرس قطبی در اطراف سگهایش سرگردان بود.


باورش سخته که بدونی این خرس قطبی فقط به آغوش کسی احتیاج داشت!