رطوبت ، گامی بزرگ در جلوگیری از افزایش وزن گربه ها
تحقیقات به عمل آمده توسط تیمی مسترک از محققین این نکته را به اثبات رسانیده است که افزایش رطوبت جیره های مصرفی توسط گربه ها ، سبب کاهش وزن آنها میشود .


تحقیقات به عمل آمده توسط تیمی مسترک از محققین این نکته را به اثبات رسانیده است که افزایش رطوبت جیره های مصرفی توسط گربه ها ، سبب کاهش وزن آنها میشود .


به گزارش خبرنامه حیات وحش و حیوانات خانگی ایران زمین ( www.petnews.ir ) ، در این تحقیقات که با همکاری دانشگاه آبردین انجام شده است ، مشخص شد که با مصرف جیره هایی با رطوبت 50 درصد علاوه بر افزایش حرکات و فعالیت های گربه ، به کاهش وزن نیز کمک شایانی میکند . این در حالی بود که استفاده از جیره های عادی با رطوبت 10 درصد ، این تاثیرات را به همراه نداشت .
چاقی از جمله مشکلاتی است که ظرف سالهای اخیر به شدت در گربه سانان افزایش یافته است . تحقیقات دانشمندان حاکی از آن است که نزدیک به 50 درصد از گربه ها اضافه وزن دارند . دکتر Penelope Morris به خبرنگاران گفت : نتایج به دست آمده علاوه بر آنکه پایه های مناسبی را برای تغذیه گربه سانان فراهم میکند ، به ما در تحقیقات بعدی خود نیز یاری میرساند .


منبع:خبرنامه حیوانات خانگی ایران زمین