تولید گربههای فلورسانت ضد ایدز +تصاویر
دیده بان حقوق حیوانات ایران : دانشمندان آمریکایی با هدف مطالعه بر روی ایدز اولین گربههای اصلاح ژنتیکی شده فلورسانتی را تولید کردند که محتوی ژنهای ضد «اچ. آی. وی» هستند و در تاریکی میدرخشند.


به گزارش مهر، گربه از ۹ هزار سال قبل دوست انسان است و بیش از ۲۵۰ بیماری وراثتی مشترک با انسان دارد. به همین منظور محققان کلینیک مایو در روچستر گربههایی را تولید کردند که از این به بعد میتوانند کمکهای با ارزشی را در تحقیق درباره ایدز و همچنین بیماریهای متعدد دیگری به دانشمندان ارائه کنند.در این تحقیق که نتایج بی سابقه آن در تازه ترین شماره مجله علمی «نیچر متدها» منتشر شده است برای اولین بار گربههای اصلاح ژنتیکی شدهای تولید شدند که محتوی ژنهای ضد «اچ. آی. وی» هستند و با برخورداری از خاصیت فلورسانت در تاریکی میدرخشند.به این ترتیب میتوان آزمایشاتی را که تاکنون بر روی موشها و میمونها غیرممکن بود بر روی گربهها انجام داد و راههای جدیدی را در درک بسیاری از بیماریها باز کرد.
از آنجا که بیش از ۹۰ درصد از ژنهای گربه منطبق با ژنهای حاضر در DNA انسان هستند، بنابراین انتظار میرود که دنیای علم با یک انقلاب بزرگ مواجه شود.
این دانشمندان در این باره اظهار داشتند: «یکی از زیباترین بخشهای این تحقیق این است که فواید بسیاری هم به سلامت انسان و هم به سلامت گربه سانان ارائه خواهد کرد.»
ویروس نقص ایمنی گربهای (FIV) با همان عملکرد ویروس نقص ایمنی انسانی (HIV) سبب بروز بیماری ایدز در گربهها میشود. این ویروسها در انسان و گربه سانان پروتئینهایی را که به طور طبیعی از ارگانیسم دفاع میکنند مورد حمله قرار میدهند و بدن را نسبت به بیماریها آسیب پذیر میکنند.به این ترتیب، دانشمندان توانستند از اسلحههایی که بعضی از میمونها به ویژه ماکاکو در دوره تکامل خود کسب کردهاند و نسبت به ویروس نقص ایمنی میمونی (SIV) و بیماری ایدز مقاوم شدهاند در تولید این گربههای اصلاح ژنتیکی شده استفاده کنند.این پژوهشگران با استفاده از ویروسهای حامل، ژنهایی که دو فاکتور ضد ویروسی ماکاکوها به نام TrimCyp و eGfp را تولید میکنند به داخل تخمکهای گربه انتقال دادند.
سپس این تخمکها بارور شدند و به این ترتیب سه بچه گربه حامل این اصلاح ژنتیکی به دنیا آمدند که دارای یک برچسب فلورسانت بودند.
این برچسب فلورسانت به دانشمندان اجازه میدهد که این ژنهای جدید را در زمان تعامل با اندامهای مختلف ردیابی کنند.


این بچه گربهها در سلامت کامل به سر میبرند و به محض اینکه بزرگ شوند میتوانند این ژنهای ضد ایدز را به نسلهای بعد منتقل کنند.


دانشمندان آمریکایی تاکید کردند که این تکنیک مستقیماً برای درمان بیماری ایدز در انسان و یا گربه استفاده نخواهد شد اما به درک بهتر مکانیزمهای توسعه یک سیستم دفاعی موثر در برابر این بیماری کمک خواهد کرد.منبع:arw.ir