خرس قهوه ای که در روستاهای اطراف سراب با مردم درگیر و توسط ماموران محاصره شده بود، با وجود اعزام اکیپ ویژه سازمان محیط زیست برای بیهوش کردن و بازگرداندن آن به دامان طبیعت، توسط شکارچیان کشته شد.
عکس:مهر/ جواد عباس زاده