نام متداول: دلقک میگو Harlequin shrimp

نام علمی: Caridina spongicola


خواستگاه: اندونزی (دریاچه سولاوسی)

رفتار: غیر تهاجمی

سطح نگهداری: خیلی سخت (حرفه ای)

تولید مثل: آب شیرین

سایز نر و ماده: تا 2 سانت...

دما: 26 - 30 د.س..

PHء: 7.5 - 8.5

GHء: 4 - 8

KHء: 4 - 6

تغذیه: در بین گیاهان (جلبک و ...)

توضیحات:
بسیار خجالتی و نگهداری از این گونه بسیار دشوار است و تا زمانیکه از استرسش کاسته نشود از مخفیگاهش بیرون نمیآید و باید بسیار حوصله کنید تا با شرایط تانک خو بگیرد / میگویی کوچک با راه راه قرمز روشن و سفید بصورت افق و عمودی /

بسیار میگوی معاشرتیست و گاهی دیده میشود که حتی 100 عدد از این گونه هم روی یک تکه اسفنج کنار هم هستند / نکته مهم در مورد این گونه اینست که همیشه در بین گیاهانی مانند اسفنجها تغذیه میکنند / نیازمند پوشش گیاهی فراوان /

ماده باردار حدود 10 تا 15 تخم را بمدت 25 تا 30 روز نگهداری میکند / فرزندان بعد از بدنیا امدن دقیقا شبیه والدین هستند با ظاهری کمرنگتر / بسیار شبیه گونه caridina wolterekae /منابع:
ShrimpNow !!! - Shrimpnow
Harlequin Shrimp .:. Caridina cf. spongicola .:. Freshwater Aquarium Shrimp Species Information Page
http://www.aquariumpassion.com/profi...pongicola.html
http://www.crusta-fauna.org/shrimp-i...na-spongicola/

توجه: کلیه مطالب و مقاله های این سایت متعلق به پارسی پت وشرکت شبکه ارتباطات کامپیوتری ایران (Aka Networks)است.استفاده از مطالب و مقاله های سایت پارسی پت بدون ذکر منبع ولینک معتبر و مستقیم مصداق بارز دزدی است و از طرف شرکت ارتباطات کامپیوتری ایران مورد پیگرد قانونی قرار خواهد گرفت.در صورت تمایل به استفاده از مقاله های این سایت میبایست منبع را بصورت یک لینک معتبر ومستقیم بهمراه نام مترجم ونویسنده مقاله به این صورت ذکر کنید:

منبع: www.parsipet.ir

مترجم: Ashkan taghavi