محققان روش جدید شکار ماهیها توسط دلفینهای خلیج کوسه در غرب استرالیا را مشاهده کردند.
به نقل از برنا، محققان روش جدید شکار ماهیها توسط دلفینهای «خلیج کوسه» در غرب استرالیا را مشاهده کردند.بر اساس گزارش پاپسای، این دلفینها ماهیهای کوچک را درون صدفهای حلزونی به دام میاندازند، سپس صدفها را به سطح آب میآورند و با تکان دادن آنها توسط پوزه خود، آبشان را خالی کرده و در مرحله بعد ماهیها را در دهان خود خالی میکنند.
دانشمندان معتقدند که در چهار ماه گذشته تمامی دلفینها از این روش شکار کردن استفاده کردهاند.اولین نمونه چنین روش شکارکردنی در سال ۲۰۰۷ و ۲۰۰۹ در میان گروه کوچکی از دلفینهای «خلیج کوسه» ثبت شد و سایر دلفینها این روش را در مدت زمان کوتاه یاد گرفتهاند.
این امر بار دیگر هوش بالای دلفینها را تایید میکند.


منبع: دیده بان حقوق حیوانات