ديلي تلگراف: زن بيوه انگليسي سالانه بيش از 15 هزار پوند خرج 6 سگ خانگيش ميكند تا آنها همچون انسانها زندگي كنند.
خانم كارن چامبرلين 49 ساله مدعي است با خوراندن روزانه انواع ويتامينها و غذاهاي كاملا طبيعي و سالم اين سگها را به شكلي نگهداري ميكند كه انگار فرزندان كوچكش هستند.
دهها دست لباس در كمد مخصوص سگها و انواع شامپوها و لوازم زيبا براي آنان هنگام بيرون رفتن سبب شده اكثر همسايههاي خانم كارن هنگام قدم زدن او با سگهايش به استقبال بيايند.
خانم كارن كه قصد دارد منزلش را بزرگتر كند تا سگهاي بيشتري را به خانه بياورد، عنوان فرزندان براي سگهاي خانگيش را غير عادي نميداند.