فستیوال غذاهای سگی برگزار می شود.
یکی از تهیهکنندگان غذا در این فستیوال در این باره به رسانههای چین یادآور شد: گوشت سگ در غذاها شاید مورد پسند و ذائقه تمام افراد نباشد، اما این موضوع باعث نمیشود تا شمار بازدیدکنندگان از این فستیوال کاهش پیدا کند؛ چرا که در چین به ویژه شهر «یولین» در شرق این کشور از بهترین گوشت سگ و موادغذایی برای تهیه و پخت غذاها استفاده میکنند.

این آشپز دراینباره به روزنامه دیلیمیل خاطرنشان کرد: ۱۵ هزار سگ از نواحی مختلف این شهر و مناطق اطراف شکار شده قرار است در پخت غذاهای سگی مورد استفاده قرار بگیرد. همچنین این فستیوال یک هفته ادامه مییابد.

بر اساس گزارش رسانههای رسمی چین، سگها هر چقدر جوان و کوچک باشند گوشت تردتر و لذیذتری دارند در حالی که سگهای پیر و بزرگ مزه نامطبوعی در دهان ایجاد میکنند.گوشت سگ یکی از غذاهای خوشمزه در چین است و در اکثر غذاهای چینی یافت میشد؛ چرا که هزاران سال است که مردم بر این عقیدهاند که گوشت این حیوان از نظر پزشکی مفید است و جنبه دارویی دارد.

با این حال، در چند سال گذشته روند شکار سگها و استفاده از گوشت آنها از جانب گروههای حمایت از حیوانات محدود شده است، به طوری که در المپیک سال ۲۰۰۸ میلادی دولت چین برای از دست ندادن گردشگران استفاده از گوشت سگ در غذاها را ممنوع کرد.