بستر چین چیلا

گزینه های بسیاری به عنوان بستر چین چیلا وجود دارد که شا میتوانید انتخاب کنید اما باید به یاد داشته باشید هر بستری برای چین چیلا مناسب و ایمن نیست . یکی از مواردی که برای بیشتر حیوانات بدون ضرر نام برده میشود تراشه درخت کاج است اما این تراشه برای چین چیلا ها بسیار خطرناک می باشد .دلیل خطرناک بودن تراشه های درخت کاج دارا بودن صمغ است . این صمغ برای چین چیلا ها و برخی دیگر از حیوانات بسیار مضرر میباشد و ممکن است به او صدمه بزند .بهترین گزینه ای که ما برای بستر چین چیلا یافته ایم تراشه صنوبر می باشد . این تراشه ها همه مزیت و خوبی هایی که تراشه کاج دارد را دارا میباشند . قیمت این تراشه ها پایین است و برخلاف تراشه کاج اصلا برای چین چیلا خطری ندارند . همچنین گزینه دیگری که ما استفاده کردیم کاغذ بازیافتی به عنوان بستر بود . استفاده از این محصول باعث شد تا ما نظر خود را تغییر بدهیم و دلیل تجدید نظر ما جذب فوق العاده این کاغذ ها بود چون چین چیلا ها علاقه خاصی به خوردن این کاغذ داشتند و این ما را در مورد اسیب دیدن به دستگاه گوارشی چین چیلا نگران میکرد .چین چیلا های ما در استفاده از بستر خود رون قفس برای ادرار بهتر از استفاده در بیرون قفس بودند .بینی شما زمان تعویض بستر چین چیلا را به شما گوشزد خواهد کرد . تکرار تعویض کردن بستر بستگی به میزان بزرگی و مقدار بستری که تهیه کرده اید دارد . ما برای اینکه شما بهترین بهره را از بستر تهیه شده ببرید مکانی در اندازه 2.5 سانتی متر در 5 سانتی متر را پیشنهاد میکنیم !

مترجم:پارنیا.خ

منبع:chinchillaplant