حمام شن چین چیلا


چین چیلا ها داری خز پشمالو و متراکمی هستند . در طول زمان طبق طبیعتشان در میان خزشان چربی و رطوبت جمع میشود . چین چیلا ها هیچ راهی برای تمیز کردن خز خود در اسارت ندارند اما انها در طبیعت بر روی خاکسترهای اتشفشان غلت میزنند و خود را تمیز میکنند ! پس شما باید همچین محیطی برای تمیز کردن چین چیلا ایجاد کنید .
چین چیلا ها به هیچ وجه داخل اب نمیروند . شما نباید در هیچ صورتی چین چیلای خود را حمام کنید . این کار باعث میشود روغن طبیعی که بر روی پوست چین چیلا وجود دارد و باعث حفاظت از پوست و تنظیم دمای بدن میشود از بین برود .
این اتفاق برای چین چیلا بسیار مضرر و وحشتناک است . خب شما مجبور نیستید این کار را بکنید و جایگزینی مناسب برای حمام چین چیلای خود دارید . این جایگزین مناسب حمام شن است . این حمام با توجه به فصل و دما باید تکرار شود .
چین چیلا های که در هوای خشک زندگی میکنند کمتر از چین چیلاهایی که در هوای مرطوب زندگی میکنند نیاز به حمام دارند . حمام چین چیلا باید به مدت 20 تا 30 دقیقه در اختیارش قرار بگیرد . بیشتر از این زمان شما نیاز ندارید حمام شن را در قفس بگذارید چون چین چیلا ها قبل از تمام شدن زمان حمام کردن خود را به اتمام میرسانند .

نکته ای که در این باره وجود دارد این است که شما باید مراقب پوسته پوسته شدن و از دست دادن رطوبت یعنی خشک شدن پوست باشید .اگر شما احیانا این علائم را مشاهده کردید باید زمان بیشتری را برای حمام چین چیلای خود در نظر بگیرید .
اگر شما همانند ما علاقه دارید تا چین چیلایی خود را هنگام غلت خوردن و حمام کردن در شن مشاهده کنید میتوانید از یک ظرف شیشه ای برای محفظه حمام شن استفاده کنید . ظرف های پلاستیکی برای اینکار خش میافتند و ممکن است مانع دید شما شوند . از محکم بودن و قابت بودن ظرف شیشه ای که تهیه کرده اید مطمئن شوید . اگر ظرف شیشه ای نازک باشد میشکند و اخرین چیزی که شما مشاهده خواهید کرد غلت خورد چین چیلا در خورده شیشه ها است که این بسیار دردناک می باشد .
ظرف حمام شن نباید در قفس قرار داده شود چون ممکن است چین چیلا این ظرف را با ظرف دستشویی خود اشتباه بگیرد .همچنین اگر شما این حمام را مدت زیاد و مرتبا در اختبار جین چیلا قرار بدهید باعث میشوید که چشم چین چیلا اسیب ببیند و دچار عفونت و مشکلات چشمی بشود .

مترجم :پارنیا .خ

منبع:chinchilapalnt