برای نخستین بار در استان کردستان برنامه حلقه گذاری سه گونه از پرندگان زادآور آبزی و کنارآبزی در جزایر سد شهید کاظمی سقز انجام شد.ناصح قادری با اشاره به اینکه این برنامه توسط کارشناسان تخصصی بخش حیات وحش و آبزیان این اداره کل و سازمان حفاظت محیط زیست کشور انجام شد، افزود: آموزش حلقه گذاری پرندگان به شرکت کنندگان در اجرای این برنامه، شناسایی دقیق گونه¬های تخم گذار در جزایر سد شهیدکاظمی و حلقه گذاری سه گونه کاکایی به نام های کاکایی سرسیاه، کاکایی پازرد وکاکایی صورتی انجام شد.

گفتنی است حلقه گذاری پرنده روشی است برای مطالعه پرندگان وحشی که با اتصال حلقه ای فلزی یا برچسبی پلاستیکی به پاها و یا بال پرنده می توان جنبه های مختلف زندگی پرنده را با پیدا کردن مجدد آن بررسی کرد.این جنبه ها می توان شامل مهاجرت ، طول عمر، مرگ و میر، مطالعات جمعیت، عرصه، تغذیه و رفتاراست. روی حلقه ها کدهایی درج می¬شود که حلقه¬گذار اطلاعات هر حلقه را که شامل اطلاعات بیومتری آن پرنده می باشد و نیز محل و زمان حلقه گذاری در برگه ای یادداشت می کند که هر زمان آن پرنده صید شد توسط آن کد می توان به اطلاعات مربوطه دسترسی پیدا کرد.


منبع: دیده بان حقوق حیوانات