دیده بان حقوق حیوانات: جنگال پیرترین یوزپلنگ دنیا بود که در مارس ۲۰۱۱ در سن ۱۳ سالگی در پناهگاه حیات وحش نایبندان طبس به مرگ طبیعی مرد.
اولین عکسی که دوربین های تله ای از یوزپلنگ در ایران گرفتند متعلق به همین یوز بود.


پ ن : می شه این بار خدا رو شکر کرد که به مرگ طبیعی مرده.