دلایل بچه خواری همستردر این مقاله به تعدادی از دلایل بچه خواری در همستر میپردازم :
*یکی از دلایل همستر که مهم ترین ان است دست شدن شما به بچه های همستری است که تازه به نیا امده است . شما با اینکار خود زندگی بچه همستر ها را تباه خواهید کرد ! همستر مادر وقتی متوجه شود بچه هایش بوی دیگری یعنی بوی دست شما را میدهند شروع به خوردن انها میکند چون متوجه نمیشود این بچه های خود او هستند و فکر میکند بچه های همستر دیگری هستند و از روی غریز این عمل را انجام میدهد . هرچند اگر بخواهیم بسیار خوشبینانه به این موضوع نگاه کنیم همستر مادر دیگر بچه های خود را شیر نمیدهد و بچه ها اگر شما روش بزرگ کردنشان را ندانید خواهند مرد .

** دومین دلیلی که میتوان برای بچه خواری همستر اورد استرس است . استرس باعث میشود همستر مادر تعادل خود را از دست بدهد و بچه های خود را بخورد یکی از عوامل استرس میتواند جدا نکردن همستر نر و ماده پس از زایمان باشد . پس توجه داشته باشید که شما باید هنگامی که میفهمید همستر ماده شما باردار است جدا کنید تا از این عامل استرس زا جلو گیری کنید . هرچند اگر اینکار را نکنید حتی اگر همستر مادر بچه ها را نخورد همستر نر اینکار را خواهد کرد .

***سومین دلیلی که میتوان برای بچه خواری همستر نام برد نامناسب بودن محیط همستر است ! یعنی اگر فضای نگهداری همستر ماده کوچک و تعداد بچه ها زیاد باشد همستر مادر برخی از بچه ها را خواهد خورد . شاید دلیل این غریزه مادر باشد اما این اتفاق به این دلیل بسیار کم رخ میدهد . پس اگر شما فضای مناسب برای تکثیر بچه همستر ها را ندارید این تجربه را امتحان نکنید .

****چهارمین عامل بچه خواری همستر احساس ترس است که باعث میشود همستر مادر احساس امنیت نکند و از روی استرس بچه های خود را بخورد . شما میتوانید عامل ترس همستر باشید ! حتما میپرسید چگونه ؟ شما با ایجاد سرو صدا ،رفت و امد ، فلش دوربین و... میتوانید موجب استرس و ترس همستر و از بین رفتن این نوزاد های به ظاهر زشت شوید .

***** پنجمین عاملی که میتوان برای بچه خواری همستر نام برد وجود حیوان خانگی دیگیری در نزدیکی قفس همستر مادر است . اگر همستر مادر احساس کند حیوان دیگری از نزدیکی قفس رد شده است از روی ترس بچه های خود را خواهد خورد .
******ششمین عاملی که همیشه وجود دارد بیمار بودن و ضعیف بودن بچه همستر ها است . همستر مادر هنگامی که حس کند بچه اش بیمار است و توانایی زندگی در اینده ندارد او را میخورد و جلوی رشد او را میگیرد این حس یک نوع حس غریزی و مادرانه است و شما هیچ کاری نمیتوانید بکنید .
*******هفتمین عامل مرگ بچه همسترها است ! مرگ بچه همستر ها میتواند علت های مختلفی از جمله خفگی ، نرسیدن غذای کافی و .... داشته باشد . در بیشتر موارد همستر مادر بچه همستر های مرده را بر اساس غریزه مادری میخورد

نکته : استفاده از مقاله تنها با ذکر منبع سایت جامع جوندگان یعنی : rodent.ir و ذکر نام نویسنده (پارنیا .خ)امکان پذیر می باشد .

با ارزوی موفقیت برای دوستداران همستر

نویسنده : پارنیا .خ