اسب نژاد باورین
( Bavarian warm blood horses )

منشا اسب های باورین دره " روت " در باوریای آلمان می باشد. در واقع تا قبل از سال 1960 میلادی اسم این نژاد روتال ( rottal horses ) بوده است و در پی ورود برخی از خون های سبک تر مانند تاروبرد والدنبرگ ( oldenburger ) به گله های نژاد روتال و انتخاب های شدید نهایتا اسب نژاد باورین تولید شده است.


خصوصیات ظاهری:قد: حدود 157 تا 168 سانتی متر

اندام حرکتی: قوی و به لحاظ حرکت بی نقص، خصوصا مفصل خرگوشی مناسب جهت پریدن حیوان. روی شانه داغ ( B ) زده می شود.

بدن: تو پر و استوانه ای شکل با محیط نسبتا زیاد ناحیه تنگ گاه


سر: نسبتا بزرگ به لحاظ عرض با گوش های بلند

رنگ بدن: بیشترین رنگ کرنگ ولی تمام رنگ های اصلی یک دست را دارند، رنگ ابلق و یا لکه دار ندارند.

خلق و خوی: برجسته ترین خصوصیات این اسب آرام بودن و نجیب بودن آن است و پرورش دهندگان با انتخاب دقیق بر روی این صفت به این حیوانات دست یافته اند. به طوری که هر قدر هم حیوان ممتاز باشد ولی آرام و مطیع نباشد و یا رفتارهای عادتی ناپسند مثل لگد زدن، گاز گرفتن و ... را از خود نشان دهد او را از چرخه تکثیر حذف می کنند.


کاربری:
عمده کاربری این اسب در سواری آزاد، پرش از مانع و کشیدن کالسکه بوده، آمیخته های این نژاد با سایر نژاد ها، دو خون های پرشی بسیار خوبی تولید می نمایند. خصوصا اگر سر کمی سبک تر و به لحاظ خون کمی گرم تر از نژاد مقابل انتخاب شود.

پراکندگی: با توجه به این که بیش از 45 سال از معرفی این نژاد می گذرد هنوز هم از جمعیت قابل توجه ای برخوردار نیستند. در کشور آلمان. بلغارستان. رومانی، اتریش، هلند و فرانسه پرورش می یابند. البته تعداد کمی نیز در بسیاری از کشورهای دنیا نگهداری می شود.


تعداد محدودی از این نژاد و یا آمیخته های آن به کشور ما وارد شده است.

دکتر مسعود خلیلی
گردآوری
: hsoonheb