نام علمی :
Echis carinatus sochureki


نام انگلیسی:
Saw-scaled Viper


نام فارسی: مار جعفري

مشخصات : پوزه پهن و كوتاه ، سر و گردن كاملا مشخص ، سر كمي باريك و مثلثي شكل ، پولكها تيغه دار ، مردمك چشم عمودي ، سوراخ بيني درون دو يا سه پولك ، گاهي داراي پولك باريك فوق چشمي ، بيني متصل به پولك رسترال ، بين چشم و لب بالا 1 تا 3 پولك ، در فاصله بين دو چشم 9 تا 14 پولك ، دور چشم 14 تا 21 پولك ، لب بالا 10 تا 12 پولك و لب پائين 10 تا 13 پولك ، پولكهاي سطح پشتي تيغه دار و بطور مورب و در سطح جانبي باريكتر و امتداد آن به سمت پائين و در 27 تا 39 رديف ، پولكهاي سطح شكمي 164 تا 186 عدد ، پولكهاي سطح زيرين دم در يك رديف (منفرد) و از 28 تا 38 عدد ، پولك مخرجي منفرد .


رنگ بدن خاكستري نقره اي ، شني ، زرد ، قهوه اي خاكستري متمايل به آجري ، در سطح جانبي داراي خط سفيد زيگزاك همراه با لكه هاي سفيد با كناره هاي تيره متمايل به سياه ، در ناحيه خلفي سر داراي دو لك يا خط سفيد صليبي شكل ، سطح شكمي روشن يا سفيد گاهي با خالهاي كوچك قهوه اي روشن يا تيره يا سياه .

حداكثر طول 98 سانتيمتر ، دم 7 سانتيمتر .

تغذيه از حشرات ، عقربها ،رتيل ها، موشها ،مارمولكها ، پرندگان كوچك .

زاد و ولد : تا 23 نوزاد در فصل بهار .

حركت مار جانبي است و از پهلو به صورت حلقه حلقه حركت مي كند .


زيستگاه : مناطق شني ، صخره اي ، خاك رسي ، بوته زارها ، زير تخته سنگها ، معمولاً از مناطق باطلاقي و جنگلي دوري مي كنند.

انتشار جغرافيايي : هندوستان ، پاكستان ، ايران ، افغانستان ، عراق ، شمال آفريقا و از جنوب تا مناطق شمالي كنيا ، اوگاندا ، غنا ، كامرون ، كشور هاي متحده امارات ، عربستان ، عمان .

پراكندگي : استانهاي سمنان ، خراسان ، سيستان و بلوچستان ، فارس ، كرمان ، هرمزگان ، خوزستان ]فقط يك نمونه از مازندران (گنبد طاوس) صيد شده و احتمالاً نمونه اي ولگرد و غير بومي است – يزد – بوشهر – ايلام.
منبع: ایران دزرت