حيوانات با انسان تله پاتي مي كنندبرقراري ارتباط با حيوانات، يكي از مهم ترين سرفصل هاي روان شناسي حيوانات است. اين ارتباط مي تواند در قالب ارتباط مستمر در طول همزيستي با حيوان و يا ارتباط هاي فراروان شناختي صورت پذيرد، كه هر دوي اينها در برطرف كردن و يا پيشگيري از بروز اختلالات رفتاري در حيوانات، نقش مؤثر و غيرقابل انكاري را ايفا مي كنند.


در برقراري ارتباط روزانه با حيوانات، همواره بايد اين نكته را در نظر داشته باشيد كه ارتباط چشمي، بيش از ارتباطات ديگر، حيوانات را تحت تأثير قرار مي دهد. از اين رو به هنگام تعليم حيوان، آموختن فرمان ها به او، بازي كردن و يا ارتباط هايي از اين دست، بكوشيد مستقيماً به چشمان حيوان نگاه كنيد.


برقراري ارتباط جسماني، مانند نوازش كردن، شست و شو، نظافت و ماساژ دادن نيز به آرامش حيوان و هر چه صميمانه تر شدن ارتباط ميان انسان و حيوان كمك مي كند.


برقراري ارتباط تله پاتيك با حيوانات


تله پاتي نيز يكي ديگر از راه هاي برقراري ارتباط با حيوانات و دريافت پيام هاي آنان است. تله پاتي، زباني بي كلام و غيرشفاهي است و اين امكان را براي ما فراهم مي آورد تا در سطحي بالاتر با حيوانات ارتباط برقرار مي كنيم.

قط در صورت تمايل و آمادگي حيوان به برقراري ارتباط، روان شناسي مي تواند اطلاعاتي درباره الگوهاي رفتاري معين در اختيار حيوان قرار دهد، يا بيماري ها و مشكلات ميان حيوان و صاحب او را تشخيص دهد.


برقراري ارتباط فراروان شناختي با حيوانات، هيچ ارتباطي با جادوگري، احضار روح و خرافه هايي از اين دست ندارد. اين توانايي موهبتي است كه تمامي موجودات زنده، هر يك به نوعي از آن را دارند.كساني كه مي خواهند ارتباط ميان خود و حيوان خانگي شان را عميق تر و غني تر كنند، به اين پرسش خواهند رسيد كه به واقع در درون حيوانات چه مي گذرد؟
واقعيت اين است كه حيوانات موجودات هوشمندي هستند كه ارگان هاي احساسي، نحوه تفكر، امكانات اظهاري، سطح زندگي و كيفيت تجارب آنها از اساس با ما تفاوت دارد.


حيوانات به طور دائم، پيام هايي براي ما مي فرستند و مشكل در اينجاست كه ما غالباً از درك و دريافت پيام ها عاجز هستيم و يا دچار بدفهمي مي شويم.برقراري ارتباط با حيوانات، به انسان ها كمك مي كند علت بسياري از رفتارهاي حيوانات را دريابند و بفهمند كه آنها چگونه احساسات خود را به ما ابراز مي كنند.


همان طور كه پيش از اين نيز ذكر شد، همه موجودات زنده قادر به صورت تله پاتيك با يكديگر ارتباط برقرار كنند. حتي ما انسان ها نيز، اين موهبت گران سنگ را داريم، اما بسياري از ما متأسفانه، به مرور زمان اين توانايي را از دست داده ايم. بسياري، حتي وجود اين توانايي را انكار مي كنند و بسياري ديگر نيز آن را به فراموشي مي سپارند.حقيقت اين است كه نمي توان مسئله تله پاتي را كاملاً رد كرد. همه ما، حداقل يك بار در طول عمر خود اين تجربه را داشته ايم كه وقتي كسي را دوست داريم، ناراحتي هاي او از راه دور به ما منتقل مي شوند. شايد اين جمله را بارها از دهان افراد مختلف شنيده باشيد «نمي دانم چرا دلم براي فلاني شور مي زند.»، «احساس مي كنم اگر فلان كار را نكني يا به فلان سفر نروي بهتر است» و جملاتي از اين دست. بارها و بارها اتفاق افتاده است كه درست در همان لحظه كه به ياد عزيزي هستيم و يا به كسي كه او را دوست داريم و مدت زيادي است از او بي خبر مانده ايم فكر مي كنيم، ناگهان با صداي تلفن يا صداي زنگ در خانه ما را به خود مي آورد و همان كسي كه به فكرش بوديم از ما خبر مي گيرد. برخي از مادران هنگامي كه عزيزان و يا فرزندان شان در معرض خطر قرار مي گيرند، اين موضوع را زودتر مي فهمند. بنابراين ارتباط هاي بسيار نزديك عاطفي و جسماني ميان انسان ها، همواره به نتايج تله پاتيك منجر مي شود.


حيوانات ما نيز بدين ترتيب با هم ارتباط برقرار مي كنند. چرا گربه شما دقيقاً همان لحظه اي كه شما قصد مي كنيد قوطي غذا را براي او باز كنيد مقابل در خانه قرار مي گيرد؟ به نظر شما تمامي اين مثال ها و شواهد، جز از طريق برقراري نوعي ارتباط فراروان شناختي ميان ما، چه دليل ديگري مي تواند داشته باشد؟ شايد بگوييد اينها فقط یك اتفاق ساده هستند، اما تكرار اين اتفاقات ـ دقت ما و ساير موجودات زنده در دريافت نوع حادثه ـ به خصوص ميان افرادي كه به لحاظ عاطفي با هم ارتباط نزديكي دارند، شايد وجود يك اتفاق ساده را رد كند.


در ميان قبايل وحشي و سرخ پوستان در گذشته و حال، همواره يك نوع ارتباط فراروان شناختي با حيوانات، گياهان، انسان ها و حتي ارواح گذشتگان به چشم مي خورد. اين افراد، به راحتي قادرند به عمق جان موجودات رسوخ كرده، به باطن آنها دسترسي يابند. از اين رو، زندگي آنها و ارتباط شان با محيط زيست و موجودات زنده ديگر، همواره نوعي هماهنگي دل انگيز و آرامش بخش دارد.


برقراري ارتباط فراروان شناختي با حيوانات، راهي براي برقراري ارتباط مؤثر ميان انسان و حيوان است تا به ما امكان درك پيام هايي را دهد كه حيوانات با رفتارهاي خود، قصد دارند آنها را بفهميم.


در اين نوع ارتباط، فرستنده و گيرنده، هر دو در يك فركانس مشترك قرار مي گيرند. بدين ترتيب مي توانند پيام هاي يكديگر را به خوبي دريافت و درك كنند.
مفهوم لغوي واژه تله پاتي، دريافت احساسات از راه دور است و به نوعي انتقال پيام گفته مي شود كه بدون استفاده از حواس معمول پنج گانه انجام مي شود و از طريق ذهن درك مي شود.


در سايه برقراري ارتباط تله پاتيك با جانوران، قادر خواهيد بود به طور مستقيم با آنها ارتباط برقرار كنيد. روان شناسان حيوانات از اين طريق، اطلاعاتي را كه حيوان مي دهد، دريافت و آن را به زبان گفتاري بيان مي كنند.


در اين مرحله، روان شناس مي كوشد دنيا را به طور كامل از دريچه چشمان و احساسات جانوران ببيند و درك كند. اينكه ما با چه جانوري در ارتباط هستيم (طوطي، سگ يا مورچه) در روند و كيفيت كار هيچ گونه تأثيري ندارد. كسي كه حيوانات را از صميم قلب دوست دارد و ارتباطي تنگاتنگ با آنها برقرار مي كند، قادر خواهد بود احساسات و تفكرات آنان را تا اندازه اي درك كند. شايد بسياري از افرادي را كه يك يا چند حيوان خانگي دارند، ديده باشيد كه به سادگي مي توانند حالات و روحيات حيوان خود را درك كنند. آنها به خوبي مي دانند حيوان آنها چه زماني خود را خوشبخت و راضي احساس مي كند و چه زماني غمگين است، چه زماني مي خواهد به گردش برود و چه زماني ميل به بازي كردن دارد، چه وقت خسته و چه وقت شاداب است.


ارتباط تله پاتي، روندي است برخواسته از ژرفاي روح و مي تواند به سادگي در مورد هر نوع علاقه و دلبستگي عاطفي و ذهني ميان موجودات برقرار شود.چند توصيهـ برقراري ارتباطبا حيوانات به هيچ عنوان نمي تواند جايگزيني براي مشاوره با پزشكان و روانپزشكان باشد. شما موظف ايد حيوان خود را به طور منظم براي انجام معاينات پزشكي و روان شناختي نزد متخصص ببريد تا بدين شيوه هر گونه مشكل و بيماري جسماني يا روحي او را به موقع درمان و يا از بروز آن پيشگيري كنيد.


ـ محيط اطراف حيوانات، همواره بايد به گونه اي باشد كه آنها در محل زندگي خود احساس نشاط و رضايت مندي داشته باشند. برقراري ارتباط مستمر با حيوانات به هيچ روي جايگزين فراهم كردن محيط مساعد و مكاني امن و راحت براي حيوان نخواهد بود.


ـ وجود رابطه شخصي، نزديك و صميمانه، يكي از شرايط لازم براي برقراري فراروان شناختي با حيوانات و انسان هاست. انرژي و عشق متقابل، همان فركانس مشتركي است كه دو موجود زنده با قرار گرفتن در آن، مي توانند با يكديگر ارتباطي مؤثر و عميق برقرار كنند.

منبع:vatankhahvet.******.com