لنژ چیست و چگونه اسب خود را لنژ کنیم؟
اکثرا” با هر کی که صحبت می کنم با اطمینان میگه”بله ,بله من میدونم چگونه لنژ کنم واحتمالا این مقاله برای آنها خسته کننده است!! ولی من معمولا نمی بینم که کسی به درستی لنژ کند در عوض همه نوع اشتباه در لنژ کردن به چشم می خورد,بند لنژهای متصل شده به دهنه , بغل بندهای بسیار پا یین وکوتاه یا حتی بلند تنظیم شده ویا بدون بغل بند وبدون شلاق,اختراعات عجیب وغریب بر روی بینی اسب بجای کلگی لنژ ,بند لنژهایی که بر روی زمین می کشد,اس که مسیر دایره را طی نمی کنند ومربیان بی هدفی که بدنبال اسبها درفضایی تنگ می دوند . تمام اینها نه تنها مفید نیست بلکه آسیب رسا ن نیز هست وبدلیل عدم تعادل وسرعت گامها حتی ممکن است باعث لنگش شود.

این گسترش اشتباهات است که دیگران لنژ کردن را کاری ناسالم برای اسبها می دانند.


چرا لنژ می کنیم ؟سوارکاران زیادی (از جمله حرفه ای ها که باید بیشتر بدانند!!!) بسیار در لنژ کردن تنبل هستند وتمایل دارند که زودتر به قسمت جالب ماجرا ,سواری کردن برسند آنچه آنها درک نمی کنند این است که آنها یک ابزار آموزشی را که می تواند آهنگ حرکت , تعادل, تمرکزدر تماس با دهنه و***** حرکت را قبل از سوار شدن بر اسب به ارمغان بیا ورد را از دست می دهند.

زمانیکه سوار کاری اسبی را که با لنژ آماده شده سوار می شود , اسب برای شروع کار مهیاست , لنژ یکی از تکنیکهای گرم کردن وبدست آوردن حالت مطلوب در گامها وعضلات اسب به حساب می آید زمانیکه اسب حرکت خود را بر روی دایره ای ثابت وگرد با آهنگی یکنواخت حفظ کرد وی مهیا برای سوار شدن است.

من خود به شخصه هرگز بر اسبی که قادر به انجام این خواسته ها نباشد سوار نمی گردم چون اگر اسب نتواند یک خط وآهنگ ثابت بدون وزن سوار را حفظ کند مطمئنا” این کار را با وزن ۱۰۰-۵۰ کیلویی متعادل ویا نامتعادل سوارکار قادر به انجام نخواهد بود.

آموزش مجدد (اصلاح حرکت در اثر آموزش غلط!) ویا بازیابی اسبی که دردوران نقاهت, پس ازجراحت قرار دارد عمدتا” بدون لنژ صحیح بسیار مشکل وزمان بر است.

مانژ دایره به هیچ عنوان جایگزینی برای لنژ محسوب نمیشود چون بعضی از عناصر لنژ مثل تماس مستقیم , کنترل..را ندارد.


vatankhahvet.******.com/