کشف شباهت میان قلب انسان و آبدزدک دریایی


آبدزدک هم قلب دارد /

کشف شباهت میان قلب انسان و آبدزدک دریایی


آب دزدک دریایی با وجود اینکه شباهت زیادی به گیاهان دارد، یکی از بی مهرگان آبزی است که دانشمندان به تازگی دریافته اند نه تنها بی قلب نیست بلکه از سیستم تنظیم کننده فعالیتهای قلبی برخوردار است که نمونه آن در قلب انسان نیز یافت می شود.


به گزارش خبرگزاری مهر، این کشف به آن معنی است که این گونه و قلب دیگر گونه های آبدزدکهای دریایی می تواند به دانشمندان کمک کند تا درک بهتری از تکامل قلب و چگونگی عملکرد آن در دیگر جانداران از جمله انسانها به دست آورند.به گفته دانشمندان دانشگاه ماکس پلانک، آبدزدکهای دریایی از اقوام غیر منتظره انسانها به شمار می آیند، در مرحله لاروی این جانداران به بچه وزغها شباهت دارند که نوعی ابتدایی از استخوان ستون فقرات را در بدن دارند، این ستون مهره ها ستون نخستین نامیده می شود و به این شکل این جانداران را به درخت خانوادگی حیات انسانها نزدیکتر می کند.

این آبدزدکهای دریایی به سطحی چسبیده و طی دگردیسی به جاندارانی بالغ تبدیل می شوند. هر یک از این جانداران از سلولهای عصبی، سیستم گوارشی و قلبی شبیه به یک لوله برخوردارند.
قلب انسان از ماهیچه های تپنده تشکیل شده است که توسط سلولهای ماهیچه های تنظیم کننده که با ارسال سیگناهای الکتریکی به دیگر سلولهای ماهیچه ای پیغام انقباض ارسال می کنند، ریتم تپش آن حفظ می شود. زمانی که بار الکتریکی درون سلولهای تنظیم کننده تپش قلب نسبت به محیط اطرافش منفی می شود، شبکه هایی باز شده و بار مثبت را به درون سلولها راه می دهد. این شبکه ها HCN نام دارند. نفوذ بارهای مثبت منجر به ایجاد سیگنالهای الکتریکی می شود که در میان دیگر سلولهای ماهیچه ای قلب پراکنده شده و دستور انقباض می دهند، به این شکل قلب آغاز به تپیدن می کند.


قلب آبدزدک دریایی شکلی ساده تر از قلب انسان دارد، این اندام از یک سو منقبض می شود و انقباض در طول لوله به سوی انتهای آن پخش می شود، پس از دو یا سه دقیقه فرایند تپش واژگون شده و از سوی دیگر آغاز می شود. محققان مطالعه خود را از ژنی در نوعی بزرگتر از آبدزدکهای دریایی آغاز کردند. گفته می شود این نوع از جانداران دارای ژنی هستند که با کانالهای ورود بار مثبت در قلب انسان مشترک هستند. مطالعات نشان داد این ژنها در قلب آبدزدکهای گونه های دیگر نیز وجود دارد و در سرتاسر قلب آنها پراکنده است.بر اساس گزارش لایو ساینس، استفاده از داروهای کاهش دهنده تپش قلب از قبیل “سیلوبرادین” و “زاتبرادین” ویژه انسانها بر روی آبدزدکهای دریایی نیز اثری مشابه داشت. نتیجه این مطالعات وجود سلولهای تنظیم کننده قلب شامل HCN در قلب آبدزدکها را تایید می کند و دانشمندان امیدوارند با مطالعه بر روی ساختار قلب این جاندارها بتوانند عملکرد دقیق تر سلولهای تنظیم کننده قلب را دریابند.


iranianmed.com/