دیده بان حقوق حیوانات: معاون محیط طبیعی سازمان حفاظت محیط زیست گفت: توافقنامه ممنوعیت صید ماهی خاویاربه مدت پنج سال در دریای خزر که سال گذشته در اجلاس تهران به امضا کشورهای حاشیه دریای خزر رسید ماه آینده در اجلاس قزاقستان نهایی می شود.
محمد باقر نبوی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه ذخایر ماهیان خاویاری دریای خزر در وضعیت قرمز قرار دارد افزود: با اجرای این طرح به مدت ۵ سال ذخایر ماهیان خاویاری در دریای خزر بهبود می یابد و این گونه احیا می شود.
به گفته وی، سال گذشته میزان استحصال خاویار در کشور۳۰۰ تن بود درحالیکه این آمار در سالهای نه چندان دور دست کم به یکهزار تن می رسید.
نبوی درپاسخ به اینکه آیا کشورهای حوزه خزر با تصویب قوانین ممنوعیت صید ذخایر ماهیان این حوزه مخالفند گفت: تمام کشورهای این حوزه توافق ضمنی خود را برای اجرای این طرح اعلام کرده اند ولی با ورود یک گونه دیگر از ماهی شانه دار به دریای خزر برای از بین بردن شانه دار مهاجم خزر مخالفت کرده اند که کاملاً منطقی است.
وی با اشاره به اینکه در مباحث اکولوژیک نمی توان از روش آزمون و خطا استفاده کرد گفت: ممکن است شانه دار جدید خود یک گونه مهاجم باشد و مشکلات تازه ای را در دریای خزر ایجاد کند.
نبوی درمورد وضعیت محیط زیست جانوری دریای خزر نیز گفت: بحث آلودگی زیست گاه های دریای خزربسیار مهم است چون بسیاری ازگونه های شیلاتی مهم این دریاچه مانند ماهیان خاوریاری در رودخانه های حاشیه آن تولید مثل می کنند.
وی ادامه داد: متاسفانه به همان میزان صید قانونی ماهیان خاویاری، صید غیر قانونی آن نیز صورت می گیرد. گرچه در سالهای اخیر کشورمان فعالیت های خوبی را در زمینه احیای ذخایر و رهاسازی لارو ماهیان خاویاری داشته است اما چون همه ۵ کشور حاشیه دریای خزر صید ماهیان خاویار را انجام می دهد نتایج این اقدامات چندان رضایت بخش نیست.
وی با اشاره به پیشنهاد هشت پروتکل در مورد دریای خزر در سال گذشته در اجلاس تهران گفت: از این تعداد چهار پروتکل در دستور کار قرار دارد.
به گفته نبوی، هفته گذشته در نشست ژنو ۲ پروتکلی که یکی از بندهای آن در مورد ارزیابی زیست محیطی دریای خزر و دیگری کنترل آلودگی های نفتی این دریاچه است نهایی شد.