دیده بان حقوق حیوانات: 17 قطعه جوجه کبک چیل از گونه های در حال انقراض به همراه مادر جوجه ها در زیستگاه روستاهای دشت ینگیجه شهرستان بوکان مشاهده شد.
به گزارش مهر، کبک چیل از جمله پرندگان بومی ایران بوده که طی سالهای اخیر بر اثر شکار بی رویه، خشکسالی و از بین رفتن پوشش گیاهی به تعداد کم دیده شده بطوریکه بر اساس اظهارات کارشناسان محیط زیست این گونه در معرض خطر انقرض نسل قرار دارد.

کبک چیل مانند همه کبک ها ماکیان شکل و دارای بدنی نسبتا گرد و فربه است ، بالهای کوتاه و گرد و دم کوتاه خرمائی رنگ دارد، به وسیله صورت بلوطی مایل به نارنجی کمرنگ و گردن وسینه خاکستری مشخص می شود.

پرنده نر علامتی نعلی شکل به رنگ بلوطی سیر در پایین سینه دارد، سطح پشتی آن رگه رگه نخودی رنگ است و پهلوهایش راه راه عرضی بلوطی رنگ دارد، هنگام راه رفتن قوز می کند و به محض احساس خطر چمباتمه می زند.درشهرستان بوکان، قوچ و میش ارمنی، میش مرغ، سمندر کردستانی، کبک چیل و به تازگی درنای طنازمشاهده شده که از گونه های نادر و در حال انقراض هستند، میش مرغ به عنوان یکی از نادرترین و زیباترین پرندگان جهان رو به انقراض است بطوریکه هم اکنون تنها ۳۵ قطعه از آن باقی مانده که این تعداد نیز در آذربایجان غربی زندگی می کنند.
میش مرغ، پرنده ای از خانواده «هوبرگان» بوده که در دشت های وسیع و بی درخت، زمین های استپی و کشت زارهای پهناور حبوبات و علفزارها زندگی می کند که با توجه به در معرض خطر و انقراض بودن این جانوار گروهی مستند ساز به کارگردانی فتح الله امیری، کارگردان فیلم های حیات وحش ایران، به مدت یک سال از مراحل زیست این پرنده در حال انقراص فیلم تهیه می کند.
میش مرغ، یکی از بزرگترین پرندگان ایران است که از نظر شکل و جثه شباهت زیادی به بوقلمون دارد و دارای گردن و پاهایی کشیده، بال ها و منقار پهن و پرهای رنگارنگ است و روی زمین لانه سازی می کند.
میش مرغ، یک پرنده نادر در جهان به شمار می رود که در زمان حاضر در فهرست سرخ اتحادیه بین المللی حفاظت از جمعیت و منابع طبیعی قرار دارد، با تلاش محیط بانان محیط زیست شهرستان بوکان و حمایت مردم به ویژه روستایان از جوجه های این پرنده حفاظت و نگهداری می شود.