تمرینات خانگی برای سگها
در مطلوب ترين حالت ؛ مي دانيم كه در روز دو بار به مدت 30 الي 60 دقيقه سگها را بايد بيرون از خانه برد اما دنيايي كه ما در آن زندگي مي كنيم هميشه مطلوب و ايده آل نيست .گاهي به سادگي شرايط سخت و ناجور مي شود . وقتي كه هوا به شدت متغير مي شود ؛ يا بروز پيشامدهايي كه باعث مي شوند كه ريسك بيرون رفتن براي تمرينات فيزيكي غيرممكن يا سخت شود . نااميد نشويد .فعاليتهايي هم هستند كه شما مي توانيد همراه با سگتان در خانه انجام دهيد و از آنها مشتركا لذت ببريد .تردميلتردميل ؛ روشي راحت و خارق العاده براي سگ شماست تا از اين طريق بتواند تمام تمرينهاي مهم قدم زدن را بدون خروج از خانه انجام دهد .اگرچه تردميل نمي تواند جايگزين دائمي گردش و قدم زدن باشد اما مي تواند به عنوان مكمل تمرينات روزانه و يا جايگزيني براي روزهاي باراني و طوفاني استفاده شود . لذا مي توانيد آن را براي دوره كوتاهي جايگزين كنيد .


به ياد داشته باشيد كه آن را با سرعت كم استفاده كنيد تا سگتان بتواند به آن خو كند لذا ناگهان به سراغ دوندگي سريع مخصوص رژيم هاي پرهيز غذايي نرويد .وقتي سگتان به آن علاقمند شد ؛ اگر يك روز صبح وارد اتاق شديد و او را در حالي كه براي بازي كردن با تردميل منتظر نشسته است ديديد ؛ تعجب نكنيد .
تمرين فرمانبرداري و آرام كردن با دستورات پايه اي

نيازهاي جسماني سگ شما تنها اقناع نمودن نيازهاي ظاهري وي كه احتياج به برآوردن دارد نيست .او نيازهاي رواني و روحي نيز دارد .يكي از فعاليت هايي كه نياز به اتاقهاي متعدد و مكان گسترده براي حركت ندارد ؛ تمرين فرمانهاي پايه اي تربيت سگهاست .ايجاد يك موقعيت رواني رقابتي براي سگتان به شكلي كه او را وادار كرده كه تمركز كند و حواسش را براي حفظ ادب و نزاكت حفظ كند راهي موثر براي تقويت انرژي و توانمندي در قيودي است كه شما او را در آن سهيم كرده ايد .
همواره كيفي پر از خوراكي هاي محبوب او در دست داشته باشيد تا اين فرمانبرداري آرام او را تشويق نماييد . وقتي كه او به يك فرمان با رفتاري صحيح پاسخ مي دهد ؛ وقتي مناسب براي هديه كردن محبت و علاقه به وي است .بازي و اسباب بازي هابازي ها و اسباب بازي هاي فراواني براي سگها با دقت بسيار ساخته شده اند مخصوصا براي مجذوب كردن او و گسترش شناخت وظايفشبيشتر اين اسباب بازي ها ؛ يك مشوق يا محرك را وارد بازي مي كنند مانند خوراكي مورد علاقه يا محرك شامه سگ براي اينكه او را همچنان علاقمند نگه دارند و يا براي بازي تشويق كنند .


استفاده از پلكانپلكان منزل مكان مناسبي براي ايجاد موقعيت رقابت جسماني براي سگ مي باشد . براي اين كار يك نفر در بالاي پلكان و يك نفر در پايين پلكان مي ايستد و هر بار يكي از اين دو سگ را صدا زده و او را براي اين حركت جسماني از پايين به بالا يا از بالا به پايين تشويق مي كند .بعدا مي توانيد او را زماني تشويق كنيد كه يك بار بالا رفته و سپس پايين بيايد . حتما مطمئن شويد كه همه چيز واضح و روشن است چرا كه قطعا شما نمي خواهيد سگ شما همراه با هيجان زياد حادثه افتادن از پله ها را تجربه كند .

قايم باشكشما مي توانيد اين بازي را با اعضاي خانواده خود و يا با خوراكي مورد علاقه سگ انجام دهيد . از سگتان بخواهيد كه براي يافتن اشياء يا اشخاص پنهان شده از بيني خود استفاده كند و سپس او را تشويق كنيد .اين يك روش مفرح براي درگير كردن كودكان بهانه گير است . دوباره سفارش مي كنم كه مطمئن شويد همه چيز واضح و روشن است . تصميم براي اتمام بازي به عهده شماست .
دوگاشايد احمقانه به نظر برسد اما اين تركيب "تربيت سگ" با "يوگا" مي تواند خيلي مفرح باشد . يوگا و ساير تمرينات همراه با تعمق تعادل را تداوم مي بخشند . پس چه فعاليتي بهتر از اين كه آن را با همدم سگ سان خود سهيم شويد . اگر چنين باشگاههايي در نزديكي محل سكونت شما هستند آنها را بيابيد .آراستنبه همان سادگي كلمه آراستن ؛ يك حمام يا يك برس كشيدن مي تواند يك فعاليت فوق العاده براي گذران يك روز در خانه باشد .هر نوع آراستني به شرط اينكه با مراقبت و عشق تمام انجام شود ؛ نوعي مهرباني بي نظير است كه سهيم شدن در اين مهرباني مي تواند شما دو نفر را به هم نزديكتر كند .
مطمئن باشيد رضايت و خرسندي از تمرينها بيش از پيش امكان پذير است .
نویسنده : سزار میلانترجمه : مینا احمد ی

پت کلاب