مقدمه غذا خوردن سگ : کار و تلاش کردن

به راحتي مي توان سگها را با غذا دادن (*بدون اينكه براي به دست آوردن غذا زحمتي كشيده باشند ) رام و اهلي كرد .اما در طبيعت و ذات هر سگي نيازي نهفته است كه مي گويد براي به دست آوردن غذا بايد كار و تلاش كرد .قبل از اينكه به سگم غذا بذهم ؛ او را براي فعاليت و قدم زدن بيرون مي برم . به اين روش به طور غيرمستقيم به سگ ياد داده ام كه براي به دست آوردن غذا و آب بايد كار و تلاش كند .


اين در واقع نوعي تمرين روحي و رواني و شكلي از انتظار است كه به ذات و طبيعت متعادل و خوشحالي سگ كمك مي كند .فعاليت هاي روتين و منظم صبحگاهي بايد به اين شكل باشد :1 – قبل از آنكه به سگ خود محبت كنيد ؛ انرژي هدايتگر بودن را براي خود برنامه ريزي كنيد .2 – با سگ خود به گردش و پياده روي برويد تا فعالیت کرده ، بدنش ورزیده شود و خود جهان اطرافش را شناسايي و كشف كند.


3 – وقتي به خانه برگشتيد ؛ غذاي او را آماده كنيد .4 – هنگامي كه ظرف غذايش را پر مي كنيد از او بخواهيد كه بنشيند .5 - اگر او كاملا نشست و كاملا مطيع و فرمانبر بود بدون اينكه رفتاري منفي از خود بروز دهد ؛ ظرف غذايش را جلويش بگذاريد.بعضي از مشتريان من تصور مي كنند كه اين برنامه روتين و منظم روزانه بسيار خشك و جدي است اما از ديدگاه سگ شما اين برنامه كاملا منطبق بر غريزه و شعور حيواني اوست .تمركز هم بر ذهن و روح و هم بر بدن سگ او را به موقعيتي متعادل متناسب با ذات و طبيعتش ؛ هدايت مي كند .نویسنده : سزار میلانترجمه اختصاصی برای پت کلاب : مینا احمد ی


منبع فارسی : پت کلاب