1 – اگر سگتان تابحال از لحاظ سلامت دندانها معاينه نشده است ؛ ابتدا او را نزد دامپزشك ببريد . چرا كه ممكن است دندانهاي او نياز به پاكسازي داشته باشد . سپس مي توانيد پاكسازي دندانهاي او را در خانه ادامه دهيد.


2 – يك برنامه مشخص و روتين براي نگهداري از دندانهاي او در خانه داشته باشيد . به عنوان مثال مي توانيد دندانهاي سگتان را با خميردندان مخصوص سگ سانان مسواك بزنيد .


3 – هرگز از خميردندان يا محلول هاي دهان شويه مخصوص انسانها براي سگ استفاده نكنيد چرا كه مي تواند باعث بيماري وي شود .


4 – هر چه زودتر شروع كنيد ؛ بهتر است . سگهاي بالغ مي توانند ياد بگيرند كه موقع مسواك كردن راحت و آرام باشند ولي اين مسئله اگر در همان اوان خردسالي سگ آغاز شود راحت تر از طرف سگ پذيرفته مي شود .

5 – اگر علائم و نشانه هاي زير را در سگ خود ديديد ؛ او را حتما به يك دامپزشك نشان بدهيد :


• تنفس بد

• بروز تغييراتي در عادات غذاخوردن و جويدن وي

• چنگ انداختن به صورت يا دهان

• افسردگي و پريشاني

• افزايش بيش از اندازه آب دهان و بزاق وي


• وجود دندانهاي نامرتب و ناجور

• وجود دندانهاي بدرنگ ؛ شكسته و يا كج و خميده

• وجود قرمزي ؛ ورم و دردناك بودن لثه همراه با خونريزي

• كبره بستن رسوبات قهوه اي مايل به زرد در طول خط لثه

• وجود برآمدگي يا زوائدي در دهان

6 – جويدن خشمگينانه اجسام يا اشياء سفت مي تواند باعث شكستن دندانهاي سگ شود . سعي كنيد اشياء ايمن تري را براي جويدن وي تهيه نماييد .

7 – در معاينات و چكاپ ساليانه سگتان حتما مطمئن شويد كه دامپزشك دندانهاي وي را از حيث سلامت به خوبي معاينه كرده است .

نویسنده : سزار میلان

ترجمه اختصاصی برای پت کلاب : مینا احمد ی