فیزیوتراپی و ماساژ درمانی دراسب

فیزیوتراپی بر اساس درک و فهم ساختارهای بیو مکانیکی استوار است و تاکنون کمک شایان توجهی از نظر استقامت و فعالیت به ورزشکاران و اسبهای مسابقه نموده است. در رابطه با اسب فیزیوتراپی فراتر از یک تکلیف درمانی و به منزله برقراری ارتباط با اسب میباشد. این روش از طریق لمس کردن و علائقی که راه ارتباط حسّی است عمل میکند، یعنی در واقع مانند پلی است که از روی سکوت (اسب) عبور کرده و ارتباط بین اسب و سوارکار را برقرار میسازد

تعریف فیزیوتراپی:

فیزیوتراپی یا فیزیکال تراپی شامل دو واژهٔ فیزیکال به معنی فیزیکی و تراپی به معنی درمان میباشد،و به طور کلی میتونیم آنرا بدین گونه تعریف کنیم که:درمان با استفاده از عوامل فیزیکی مثل نور، امواج ماوراء صوت، امواج الکترو مغناطیسی، گرما،سرما،عوامل مکانیکی و تمرینات مختلف

تعریف درمان در فیزیوتراپی:

بازیابی و حفظ حداکثر میزان تحرک و عملکرد و توانایی که اسب بیمار قبل از به وجود آمدن آسیب داشته باشد

عوامل ایجاد کنندهٔ اختلال عملکرد و ناتوانی:

۱افزایش سن
۲وارد شدن ضربه و ایجاد آسیب
۳ابتلا به بیماری (اختلالات اسکلتی عضلانی یا نورولوژیکی)

ارزیابی: در ارزیابی ضایعات اسکلتی عضلانی عوامل زیر باید بررسی شوند
۱ عوامل سایکولوژیک (روحی روانی)
۲ سابقه دامپزشکی(داروهای مورد مصرف،بیماریهای زمینه ای،سابقه جراحی)
۳ عوامل فیزیکی

اگرچه هر سه عمل فوق مهم هستند اما تمرکز فیزویوتراپیست بایستی بر عوامل فیزیکی باشد چرا که این تمرکز بیشترین اثر را در عملکرد اسب بیمار میگذارد و در این بخش ۳ سیستم مهم بدن باید بررسی شوند :
۱ سیستم اسکلتی عضلانی
۲ سیستم عصبی
۳ سیستم قبلی عروقی و ریوی

اجزا فیزیوتراپی:
۱ الکتروتراپی_درمان بوسیلهٔ جریانهای الکتریکی
۲ هیدروتراپی_آب درمانی
۳ تمرین درمانی_شامل ۲ بخش میباشد:۱ انجام تمرینات با وسایل مکانیکی ۲ انجام تمرینات بدون وسایل
۴ درمانهای دستی_استفاده از تکنیکهای دستی مختلف مثل ماساژ، موبیلیزاسیون( تکنیکهای تحرک مفصل و بافت نرم)، PNF (تکنیکهای تسهیل سازی حرکت)، Muscle energy و تکنیکهای جهت کاهش تون و افزایش انعطاف پذیری عضلات


ماساژ:
یک سری فعالیتهایی که در راستی رهاسازی گرفتگی و یا تنش عضلانی صورت میگیرد

ماساژ درمانی:
ماساژ درمانی، روشهای مختلفی دارد که کاربرد هر کدام بستگی به محل مورد درمان،نوع و شدت ضایعه و نیز هدف درمانی خواهد شد، عمده تفاوت این روشها، در نحوه دست گذاری و میزان فشار عمل شده با دستها بر روی ناحیه مورد نظر میباشد. هرکدام از روشهای ماساژ اثرات درمانی متفاوتی دارند که به طور کلی شامل ۳ بخش میباشند
۱ اثرات مکانیکی
۲ اثرات فیزیولوژی
۳ اثرات روحی روانی

ماساژ با ۴ مکانیسم منجر به کاهش درد میشود که عبارتند از:

۱ رفع مواد شیمیائی آزاد شده حاصل از آسیب بافتی که باعث تحریک گیرنده های درد میشوند. این مواد شامل برادی کینین، ماده پی ،... میباشند
۲ کاهش دادن اسپاسم عضلانی
۳ ترشح مواد opiate () مثل اندورفین و انکفالین
۴ تحریک گیرنده های مکانیکی پوست و بستن دروازه درد در نخاع (تئوری کنترل دروازه درد)

مهمترین اهداف ماساژ درمانی اسب عبارتند از :

کاهش درد و رنج ناشی از فشار و سفتی عضلانی در بدن اسب
کمک به روند ترمیم در عضلات آسیب دیده
اجازه حرکت بدون درد و با تاثیر بیشتر به بدن
بازگرداندن یک اسب جراحت دیده یا اسبی که توانایی کار کردن ندارد, به پتانسیل و کارکرد اولیه بالا
ممانعت از وقوع آسیبها و یا دوباره حادث شدن آنها

موارد حادی که ماساژ خلاف مصلحت در اسب میباشد:

ماساژ در طی مرحله حاد یک جراحت یا بیماری
موقعی که گرما، التهاب و تورم وجود دارد
موقعی که اسب تب دارد
زمانی که خونریزی دارد
لنگش به همراه بالا و پائین آمدن غیر طبیعی سر و گردن به عنوان علامت متداول نوعی مشکل در پا و قسمت پایین ساق میباشد

http://www.horse.ir/forum/