آنفولانزاي اسبانيكي از شايع ترين عفونت هاي تنفسي در اسب است كه توسط ارتوميكسو ويروس ها ايجاد مي شود .اين بيماري به شدت مسري بوده و به سرعت در ميان گله اسب منتشر مي شود ،زيرا تعداد زيادي ويروس به صورت قطعات ريز هوايي با سرفه در هوا پخش مي شوند .علايم بتليني اين بيماري شامل تب ،خواب آلودگي ،بي اشتهايي سرفه ترشح از بيني و درد عضلاني است . اسب هايي كه تازه واكسينه شده اند ممكن است به صورت تحت كلينيكي مبتلا شده و ويروس را پخش كنند .كنترل آنفولانزا پيچيده است زيرا ايمني عليه همان ويروس (همولگ) به دنبال عفونت اوليه براي اندكي بيش از يك سال تداوم مي يابد. بعلاوه گليكو پروتئين سطحي ويروس آنفولانزا به طور مداوم تغيير كرده و موجب منحرف كردن سيستم ايمني اسب مي شود. اين فرايند antigenic drift خوانده مي شودذ و موجب كاهش شدت و مدت ايمني ناشي از عفونت قبلي يا واكسن مي گردد.در نتيجه اسبها بعد از مدت كوتاهي مجددا به آنفولانزا حساس مي گردد و ايمني حاصل از آنها قابل مقايسه با ايمني ناشي از عفونت طبيعي نمي باشد. بعيد به نظر مي رسد كه واكسيناسيون در فواصل طولاني از عفونت جلوگيري كند اما از شدت علايم پس از برخورد با ويروس مي كاهد . واكسيناسيون اوليه ي اسبها عليه آنفولانزا شامل تزريق عضلاني دو دوز با فاصله ي 3-4 هفته از هم مي باشد . واكسيناسيون ياد آور با فواصل 2-12 ماه بر اساس سن اسب احتمال ميزان وقوع عفونت و طول مدت در معرض بودن با بيماري توصيه مي شود . گاهي اوقات به دنبال واكسيناسيون ،تورم موضعي ،زخم و علايمي نظير تب ،كم اشتهايي و خواب آلودگي ديده مي شود . واكسيناسيون اسب ها عليه آنفولانزا يا ساير بيماري ها 7تا 10 روز بعد از يك كار سخت يا نمايش توصيه نمي شود . ماديان آبستن بايد 4-6 هفت قبل از زايمان وااكسينه شود .كره هاي منتج از ماديان واكسينه به علت آنتي بادي هاي كه از آغوز دريافت كرده اند چندين ماه در برابر آنفولانزا ايمن هستند . اين آنتي بادي ها همجنين ممكن است پاسخ به واكسيناسيون آنفولانزا را كه قبل از 6 ماهگي انجام مي شود تحت تاثير قرار دهند . لذا برنامه هاي واكسيناسيون اوليه آنفولانزا براي كره هاي متولد از ماديان هاي واكسينه شده بايد تا 6 ماهگي به تعويق افتد .در غير اين صورت توصيه مي شود كه واكسيناسيون اوليه در سن 3-4 ماهگي انجام شده ، واكسيناسيون مجدد با فواصل 4-6 هفته تا زماني كه كره 7 ماهه شودذ صورت پزيرد.

گردآورنده : دكتر محسن قانع