معرفی نژادهاي همسترهمستر روبورفسكي ، همستر كوتوله روسي ، همستر كوتوله زمستان سفيد روسي ، همستر چيني ، همستر تركيه اي ، همستر سوري ، همستر روماني و همستر اروپايي نژادهای مهم همستر هستند.


همستر روبورفسكي Roborovski hamster


منشأ اين نژاد همستر قسمتهاي غرب و شرق مغولستان و شمال چين مي باشد. اين نژاد كوچكترين نژاد همستر محسوب مي شود. از آنجايي كه از نظ ر رفتاري ترسو مي باشد. رام و اهلي كردن آن چندان راحت نيست، از اينرو نژاد مناسبي به عنوان حيوان خانگي نمي باشد. همستر روبورفسكي طلايي ـ نارنجي با شكم و ابروهاي سفيد رنگ و چشمهاي سياه، از زيباترين و جذابترين همسترها محسوب مي شود. طول عمر اين همستر تقريبآ 3 سال است.

از خصوصيات ديگر اين نژاد سريع و فرز بودن آن است. اين ويژگي به اضافه كوچك بودنش، وي را قادر مي سازد تا از كوچكترين و باريكترين منافذ قفس بيرون بيايد. اين نژاد همستر روحيه اجتماعي بسيار بالايي دارد به همين خاطر مي توان آنرا با ساير نژادهاي همستر نيز نگهداري كرد.

همستر كوتوله روسي Dwarf Russian hamsterاين نژاد همستر طولي به اندازه 10 تا 12 سانتيمتر داشته و داراي بدني چاق، گرد و شفاف مي باشد. محل سكونت آن در جلگه ها، صحراها و مناطق نيمه بياباني آسياي مركزي مي باشد البته وي در علفزارهاي مغولستان و شمال چين نيز زيست مي كند. يك نكته جالب در مورد اين نژاد اين است كه نرها از ماده ها بزرگتر هستند.

همستر كوتوله روسي نيز همانند همستر روبورفسكي يك حيوان اجتماعي بوده و براحتي با ساير همسترها كنار مي آيد. طول عمر آن حداكثر 2 سال است. با توجه به اينكه اين نژاد از صبر و تحمل چندان زيادي برخوردار نيست بنابراين به هنگام احساس ترس، احتمال اينكه اقدام به گاز گرفتن بكند زياد است. با اين حال با توجه به اندازه كوچكي كه دارد، حيوان خانگي خوبي براي كودكان محسوب مي شود. از ويژگيهاي ديگر اين نژاد همستر داشتن بدني با حالت ارتجاعي و قابل انبساط و پاهاي پرمو است.


همستر كوتوله زمستان سفيد روسي Dwarf winter white Russian hamster


منشأ اين نژاد نواحي جنوب شرقي و جنوب غربي سيبري و جلگه هاي پر علف قزاقستان مي باشد. نسبت به همستر كوتوله روسي جثه كوچكتري دارد و حداكثر طول آن 10 سانتيمتر مي باشد. خصوصيت جالب اين نژاد كه در واقع اسم خود را نيز از همين ويژگي اش گرفته، اين است كه در فصل زمستان رنگ آن تغيير كرده و سفيد مي شود.

از خصوصيات ظاهري حيوان مي توان به جثه بسيار كوچك، چشمان برجسته، ستون فقرات خميده، گوشهاي خاكستري رنگ، شكم سفيد و پاهاي خزدارش اشاره كرد. همستر كوتوله زمستان سفيد روسي فوق*العاده اجتماعي است و براحتي اهلي مي شود. حداكثر طول عمر اين نژاد 2 سال است.

همستر چيني Chinese hamster


منشأ اين همستر مغولستان و قسمتهاي شمالي چين مي باشد. همستر چيني از لحاظ ژنتيكي بسيار شبيه به موش است به همين خاطر اهلي و دست آموز كردن آن مشكل است. همستر چيني بسيار ترسو بوده و در فصل جفتگيري ماده ها رفتار تهاجمي شديدي نسبت به نرها دارند. اين همستر اغلب به رنگ قهوه اي با رگه هاي تيره ديده مي شود. گوش همستر چيني، خاكستري بوده و داراي چشمان سياه رنگي مي باشد. اين نژاد نيز بسيار اجتماعي بوده و براحتي با نژادهاي ديگر اخت مي شود. حداكثر طول عمر حيوان 3 سال است.

همستر تركيه اي Turkish hamsterمحل زيست اين نژاد، كشور تركيه است. همستر تركيه اي اغلب در تحقيقات و در آزمايشگاهها مورد استفاده قرار مي گيرد و در واقع بعنوان حيوان خانگي چندان مورد پسند نمي باشد اين نژاد بسيار گوشه*گير و منزوي است و در طول سال دو بار (بهار و پاييز) به فعاليت توليدمثلي مي پردازد. از خصوصيات جالب توجه وي، مي توان به طولاني بودن دوره خواب زمستاني اش اشاره كرد. حداكثر طول عمراين همستر 2 تا 5/2 سال است.

همستر سوري Syrian hamsterاين نژاد به همستر طلايي معروف است و از آنجايي كه به اعتقاد خيلي ها وي، مناسبترين همستر براي كودكان محسوب مي شود، بيش از ساير نژادها به عنوان حيوان خانگي مطرح گشته است. اين نژاد نيز همانند همستر تركيه اي بسيار منزوي است. طول آن تا 20 سانتيمتر نيز مي رسد. از ساير ويژگيهاي ظاهري حيوان مي توان به پاهاي بدون موي آن، جيب هاي گونه اي حجيم و تنوع رنگي زيادش اشاره كرد. همستر سوريه اي به راحتي اهلي و رام گشته و حداكثر طول عمر آن 5/2 سال است.

همستر روماني Rumanian hamster

اين همستر شبيه همستر سوري است و محل زيست آن در علفزارها و جلگه هاي روماني، شمال روسيه و بلغارستان است. همستر روماني معمولا به رنگ قهوه اي با شكمي سفيد رنگ ديده مي شود. اندازه آن 20 تا 25 سانتيمتر است. اين همستر نيز همانند همستر تركيهاي اغلب در تحقيقات پزشكي مورد استفاده قرار مي گيرد.

همستر روماني بيشتر زندگي خود را در سوراخهاي زيرزميني كه بطرز استادانه اي، ورودي و اتاقكهاي متعددي براي آن ترتيب داده، سپري مي كند و بين فصل بهار و تابستان به فعاليت توليدمثلي مي پردازد.

همستر اروپايي European hamster


اين نژاد جزء بزرگترين همسترها محسوب مي شود كه طول آن در جنس نر تا 32 سانتيمتر و در ماده ها تا 25 سانتيمتر مي رسد. منشأ اين نژاد نواحي مركزي و شرقي اروپا و روسيه بوده و محل زيست آن بيشتر، علفزارها، جلگه ها و حاشيه رودخانه ها است. همستر اروپايي در شنا كردن بسيار ماهر است. از خصوصيات جالب توجه وي داشتن كيسه هاي گونه اي بسيار بزرگ است كه موقع شنا كردن آنها را متورم كرده و بدينوسيله براحتي روي آب شناور مي ماند .

اين حيوان بسيار عصبي و تندخو بوده و در محيط قفس همواره آماده حمله مي باشد. بنابراين نمي تواند حيوان خانگي خوبي باشد و اغلب در تحقيقات پزشكي مورد استفاده قرار مي گيرد. وي معمولا به رنگ قهوه اي روشن با شكمي سياه و پهلوهايي روشن ديده مي شود. طول عمر اين نژاد بطور متوسط 8 سال است.

گرد اوردی عکس ها : پارنیا .خ

گروه علمی دکتر صدقانی ( اختصاصی فارمنا )